+ Meer informatie

Onrechtvaardig

3 minuten leestijd

Wat Hofstede vooral steekt in de kabinetsplannen, is de korting voor degenen die nu reeds in de wao zitten en jonger zijn dan 50 jaar. Het gaat daarbij om een groep van zo'n 237.000 mensen. Hun uitkering wordt de komende jaren bevroren. Zij delen dus niet in de jaarlijkse aanpassingen, totdat zij zijn gezakt tot het in het nieuwe systeem beoogde niveau. In de toekomst is elke werknemer verzekerd voor een uitkering op slechts het minimum. Daarnaast bouwt een ieder geleidelijk aan een toeslag op, tot, bij 58 jaar, een maximum uitkeringshoogte wordt bereikt van 70 procent van het laatstverdiende salaris. treft de verborgen-gebrekenregeling. Als dat echter niet het geval was, zo betoogde de advocaat, had Koops wanprestatie geleverd door niet te leveren wat hij beloofd had te leveren.

De kantonrechter ging eerst in op de stelling dat de auto een verborgen gebrek zou hebben gehad. In het Burgerlijk Wetboek staat dat een verkoper gehouden wordt de koper te vrijwaren voor verborgen gebreken aan het verkochte. Dat houdt in dat als door een verborgen gebrek het verkochte niet geschikt is voor het gebruik waartoe het is bestemd of als het gebruik door dat gebrek wordt verminderd, de verkoper kan worden veroordeeld om een deel van de koopsom terug te betalen. De advocaat eiste dit in eerste instantie.

„Wat een onzin", zo betoogde Koops. Al zou het gaan om een verborgen gebrek, dan nog mocht ik verwachten dat een professionele autokoper dat wel zou hebben ontdekt. Het kan best zo zijn dat die auto al 280.000 kilometer had gereden, maar voorlopig reed deze wel als een trein. Vlot heeft nog een proefritje gemaakt en toen bleek er niets aan de hand te zijn. Die motor is goed, hoeveel er ook mee is gereden.

Tot die conclusie kwam de rechter ook: „Volgens vaste rechtspraak wordt onder een verborgen gebrek verstaan de aanwezigheid van zodanig ongewone omstandigheden dat daardoor het desbetreffende voorwerp ongeschikt wordt gemaakt tot het gebruik waartoe het bestemd is dan wel dat de bruikbaarheid daardoor wordt aangetast. Als een zodanig gebrek valt niet te beschouwen een automotor die kennelijk goed functioneert, maar wat meer kilometers heeft gereden dan aanvankelijk aangenomen". weerwoord had: „Edelachtbare, ik heb de auto gekocht. Maar voordat ik dat deed heb ik samen met twee van mijn medewerkers gesproken met Koops. We stonden bij de auto. En ik heb het nog eens nagevraagd aan mijn medewerkers, maar beiden kunnen positief verklaren dat Koops inderdaad heeft gezegd wat ik beweer dat hij heeft gezegd".

Dat was voor de rechter, die kennelijk ook wel aanvoelde dat er iets aan de hand was, voldoende. Hij oordeelde dat Vlot de getuigenverklaringen van zijn medewerkers mocht overleggen, en alb dan inderdaad kon worden bewezen dat Koops onwaarheid had gesproken, had Vlot recht op terugbetaling van een gedeelte van de koopprijs.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.