+ Meer informatie

Utrecht verwacht zeker 20.000 boeren

4 minuten leestijd

(Van onze redacteur-binnenland)
De massale vergaderingvan boeren en tuinders zal zaterdag toch doorgaan. Aanvankelijk was er binnen de centrale organisaties wel enige beduchtheid voor een dergelijke manifestatie. Sommigen meenden, dat het verloop van de vergadering misschien niet in de hand kan worden gehouden.

Het is immers zeker een opmerkelijk fenomeen, dat land- en tuinbouw nu landelijk worden geconfronteerd met actiegroepen. Dat is bij de topleiding van de boerenorganisaties ingeslagen als een bom. Tot voor kort kon gezegd worden, dat de boerenleiders altijd een groot vertrouwen genoten van hun achterban.
In de vergadering van zaterdag zal duidelijk worden of het geschonden vertrouwen werd hersteld. In tegenstelling met eerdere berichten wordt de vergadering van a.s. zaterdag nu gehouden in het Utrechtse stadion De Galgenwaard. Aanvankelijk zou de Veilinghal worden gebruikt, maar aangenomen wordt, dat men de grote toeloop niet zal kunnen bergen. In de Veilinghal kan men namelijk 15.000 mensen bergen, maar berichten uit het gehele land duiden er op, dat het aantal deednemers veel groter zal zijn.

ACTIEGROEPEN
Tijdens een persconferentie, die gisteren in het SER-gebouw in Den Haag werd gehouden deelde de voorzitter van het Overlegorgaan van de drie centrale landbouworganisaties drs. Rinze Zijlstra mede dat contact wordt gezocht met de ongeveer 28 actiegroepen in het land om zo mogelijk, tot een gezamenlijk standpunt te komen.
Overigens had drs. Zijlstra, die ook voorzitter is van de Christelijke boeren- en tuindersbond, de laatste dagen duidelijk laten blijken, dat hij het optreden van de actiegroepen wel begreep, maar zeer gevaarlijk vond.
Ook gisteren, tijdens een langdurige vergadering van het Landbouwschap wees de heer Zijlstra op de zeer ernstige consequenties van de nu gevolgde methoden. Als iedere groep, die meent, dat zijn gerechtvaardige verlangens in de knel komen het werk neerlegt of anderen schade berokkent, is het met onze huidige maatschappelijke orde gedaan.

Wat de actiecomité's de afgelopen dagen aan eisen opgepakt hebben is volgens de heef Zijlstra datgene wat het landbouwschap al een ander maal bij de overheid bepleit heeft. Er was niets nieuws bij. Wat nu geëist moet worden zijn mogelijkheden voor directe inkomensverbetering. De heer Zijlstra noemde enerzijds fiscale maatregelen via de BTW en anderzijds uitstel van belastingbetaling. Voor de tuinbouw is de zeer grote kostenstijging slechts in toom te houden als de regeringsbeslissing inzake de aardgasprijs wordt herzien en als ook aan de kostenstijging voor stookolie een halt wordt toegeroepen.
Voorts moeten de eisen ook internationale zaken betreffen. Laat de Nederlandse minister van landbouw van het kabinet de instructie krijgen, aan te dringen op een vervroegde vergadering van de ministers van landbouw van de EEG. Het begrip vakantie, aldus drs. Zijlstra, is op dit ogenblik een zeer geladen begrip. Dat geldt zowel voor de ministers en de Europese commissie, als voor de EEG-bureaus. Ook zal minister Van der Stee de instructie mee moeten krijgen in Brussel te zeggen, dat herziening van het prijspeil nodig is.

BTW
Met algemene stemmen werd tenslotte in het Landbouwschap besloten dat de cijfers die de laatste dagen opgesteld worden over de teruggang in het inkomen van boeren en tuinders ter kennis van het kabinet worden gebracht. De ministerraad heeft vandaag een eerste bespreking over de crisis in land- en tuinbouw.
Speciaal zal er op worden aangedrongen dat op zeer korte termijn de BTW met 2 pct. zal worden verminderd. Deze maatregel mag buiten de EEG om worden toegepast. Landbouwcommissaris Lardinois heeft zelfs onlangs nog op deze mogelijkheid gewezen. Deze BTW-verlaging zou een lastenverlaging van f 250 miljoen betekenen. Overigens heeft het landbouwschap berekend dat met de nu aan het kabinet voorgestelde minimum-maatregelen een bedrag van f 600 miljoen is gemoeid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.