+ Meer informatie

S^erlies bij VMF-Stork > verder naar beneden

IN KETELBOUW NOG SLECHT RESULT AA T

2 minuten leestijd

AMSTERDAM — De verliezen van VMF-Stork zijn in de eerste weken van dit jaar lager geweest dan in dezelfde periode van 10. Hoe het resultaat van dit jaar zal uitpakken valt nog niet te :rzien. Het is sterk afhankelijk van de manier waarop de promen in de ketelbouw worden opgelost en van de orderontigst en de economische en politieke situatie in de rest van het r.

„Maar de grote reorganisaties zijn voorbij en de configuratie van het concern is nu goed. De structurele problemen zijn opgelost en een terugkeer naar de rentabiliteit hangt vooral af van de economie en een verdere verbetering van de concurrentiepositie van ons land", aldus de voorzitter van de raad van bestuur, jhr. mr. F. O. J. Sickinghe bij het uitkomen van het jaarverslag.

MARGE VERBETERING

De orderontvangsten zijn tot nu toe op peil en er is sprake van enige margeverbetering. De relatief langzame kostenstijging in ons land versterkt langzaam onze concurrentie-positie. Voor Stork Ketel- en Apparatenbouw wordt in de loop van dit jaar een definitieve oplossing verwacht. Dit maakt men bij \W? op uit de omstandigheid, dat de regering voor 1981 een overbruggingsregeling voor de ^ketelbouw (het gaat behalve Stork Ketel ook om de ketelafdeling van RSV) heeft getroffen. VMF wil betrokken blijven bij de ketelbouw in ons land. Het ziet er nu naar uit, dat deze industrie ondergebracht wordt in een nieuw bedrijf. Centrale Ketelbouw Nederland, waarin de staat een belang krijgt van 50 pet en VMF en RSV ieder een van 25 pet. De inbreng van het VMF zal vooral bestaan uit activa en weinig contanten vergen. De activiteiten zullen vooral in Hengelo worden geconcentreerd.

Het is VMF vorig jaar gelukt de bedrijfszetting van Stork Ketel op een redelijk peil te houden, zij het met een ongunstig prijsniveau. In de ketelbouw trad een verlies op van ƒ12 min. Het gehele concern leed een operationeel verlies van ƒ 1 min regen ƒ 17.7 min in 1979. VMF-Stork ontving vorig jaar voor f 1785 miljoen aan opdrachten tegen ƒ 1726 miljoen in 1979. Eind 1980 was de orderportefeuille gedaald van ƒ 1721 miljoen tot ƒ 1481 miljoen. Het totale resultaat kwam onder invloed van herstructureringskosten en operationeel resultaat van al beëindigde activiteiten uit op ƒ25,8 miljoen negatief tegen ƒ 37,3 miljoen negatief in 1979.

Het aantal personeelsleden van het :oncem daalde vorig jaar van 15.694 naar 15.074. Hiervan hadden 445 betrekking op de overdracht van de kranenbouw aan Grootint.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.