+ Meer informatie

President Nixon zal geluidsbanden afstaan

De Watergate-affaire

3 minuten leestijd

WASHINGTON, woensdag — President Nixon heeft dinsdag besloten zich neer te leggen by de uitspraak van de rechter en de geluidsbandjes met de gesprekken die in het Witte Huis zijn gevoerd over het Watergate-schandaal aan rechter John Sirica te overhandigen, zo hebben de advocaten van de president aan' een rechter in Washington te kennen gegeven. De advocaten zeiden dat de president zijn compromisvoorstel — het verschaffen van uittreksels uit de geluidsbandjes— zal intrekken.

Het Witte Huis maakte zich zorgen dat rechter John Sirica, die de korte zitting van dinsdag leidde, een proces tegen Nixon zou aanspannen wegens minachting van het hof, wanneer Nixon niet zou voldoen aan de eerder gestelde eis van overhandiging van de geluidsbandjes. Wanneer Nixon schuldig zou worden bevonden, zou de rechter hem tot gevangenisstraf kunnen veroordelen, hoewel rechtsgeleerden er niet zeker van zijn of een dergelijk bevel wel zou kunnen worden uitgevoerd.

DOOFPOT
Rechter John Sirica heeft nu verklaard, dat hij de geluidsbandjes zal beluisteren en dan zal vaststellen of er gedeelten bij zijn die niet gemist kunnen worden voor gerechtelijke vervolging van personen die betrokken zijn bij de inbraak in het hoofdkwartier van de democratische partij in het Watergate-gebouw en het op hoog niveau in de doofpot stoppen, dat daarop is gevolgd. Advocaat Charles Alan Wright, die het besluit van Nixon meedeelde, zei dat de president gehoopt had dat zijn compromisvoorstel zou worden aangenomen. „Er waren echter mensen die zeiden dat de president de wet verkracht. Dat doet deze president echter niet".

COX
De voormalige speciale openbare aanklager in de Watergate affaire, Archibald Cox heeft dinsdag gezegd, dat hij bijzonder tevreden was over het feit dat „de president wijselijk heeft besloten de wet te eerbiedigen" en de bandopnames van de geheime gesprekken in het Witte Huis aan de federale rechter te overhandigen. „Ik ben er zeker van, dat alle burgers net zo tevreden zullen zijn als ik, dat de president heeft besloten de wet te eerbiedigen", zo zei hij. Cox hoorde het nieuws op de radio in zijn wagen en ging regelrecht naar het bureau van Senator Edward Kennedy omdat ik geen bureau meer heb. Cox had eerder gezegd, dat hij in Washington zou blijven zolang als hij het gevoel had, dat zijn aanwezigheid „de zeer fundamentele vraagstukken betreffende ons grondwettelijke systeem zou kunnen verduidelijken".
De vroegere Amerikaanse minister van justitie Elliot L. Richardson heeft dinsdag gezegd, dat het uiteindelijke oordeel over de Watergate crisis door het Amerikaanse volk geveld moeten worden. Hij zei dat hij niet de man is om te beslissen over de vraag of maatregelen moeten worden genomen om president Nixon uit zijn ambt te ontzetten.
Richardson verklaarde niet te geloven dat Nixon nu of later een gerechtelijk bevel rechtstreeks overtreedt door te weigeren de beruchte bandopnamen van het Witte Huis ter beschikking te stellen, hoewel rechtbanken hem daartoe last hebben gegeven. Richardsons afscheid op het departement van justitie begon onder applaus en gejuich van de staf, die hij gedurende ongeveer vijf maanden heeft geleid. Later werd hem rechtstreeks de vraag gesteld of naar zijn mening de impeachment procedure tegen de president in werking gesteld moet worden.
Richardson antwoordde, door er op te wijzen dat hij sinds Nixon aan het bewind kwam op verschillende posten voor de regering heeft gewerkt. „Ik geloof in de richtlijnen en de prioriteiten van deze regering", zo zei hij. „Ik beschouw de rol van de president van de Verenigde Staten, van president Nixon in het bijzonder van groot belang in verband met internationale problemen".

AFZETTING
Republikeinse en democratische leiders in het huis van afgevaardigden zijn dinsdag overeengekomen een voorbereidend onderzoek te houden om vast te stellen of er redenen zijn een afzettingsprocedure „(impeachment") tegen president Nixon te beginnen. Een dergelijk onderzoek is de eerste stap in een dergelijke procedure. De republikeinse en democratische leden van het huis hebben dit besluit genomen op afzonderlijke fractievergaderingen achter gesloten deuren. De juridische commissie van het huis zal het onderzoek uitvoeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.