+ Meer informatie

Gedachtenis

1 minuut leestijd

Uw vader Abraham heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou, en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest (Joh. 8:56).

Bedenkt dat een volkomen gezicht van Christus uw inwendige blijdschap in Christus vermeerderen zal. Een recht gezicht op Christus zal een welziende Christen verblijd van hart maken. Ik ben niet verwonderd dat gij zonder vertroosting leeft, alzo gij deze kunst van Christus' aanschouwing nog nooit onderzocht hebt.

Zoudt gij vertroosting van Christus kunnen hebben, en nooit aan Christus gedenken? Kan wel enig ding in de wereld u verblijden, als gij daaraan niet gedenkt? Al zoudt gij al de schatten op aarde bezitten en recht hebben op de hoogste waardigheid, en gij zoudt evenwel nooit daaraan denken, gewis zij zouden u nimmermeer verblijden.

Komt, ziet op Jezus, zet uw ogen, gedachten en harten vast op dit gezegend voorwerp, en daar zult gij Davids ondervinding hebben te verwachten: ,,Mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen; als ik Uwer gedenk op mijn legerstede, zo peins ik aan U in de nachtwaken" (Ps. 63:6).

Is. Ambrosius

,,Het zien op Jezus"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.