+ Meer informatie

Verzuring groeiend probleem Oost-Veluwe

Onderzoek legt basis voor milieumaatregelen

2 minuten leestijd

APELÏX)ORN — De regio Oost-Veluwe heeft te maken we zaï uitgevoerd worden inde perio! met een ernstige male van verzuring en vermesting, die nog ^^ ''^i-2*>oo ,

eens wordt versterkt door de voortdurende verlaging van de grondwaterstand in deze regio.

Dit blijkt uit een inventarisatie-situatie van de huidige milieukwaliteit in de regio Oost-Veluwe, die in opdracht van hel Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe is opgesteld door vijf gemeenten en het milieu-adviesbureau Ecoplan. Deze inventarisatie dient als uitgangspunt voor het opstellen van een regionaal milieubeleidsplan.

De verzuring, die met name veroorzaakt wordt door ammoniak, ligt boven het landelijk gemiddelde en heeft een ernstig effect op de bodemgesteldheid. Door de gevoeligheid van de omgeving vormt de vermesting een ernstig probleem. Daarbij komt dat zowel door grootschalige als door kleinschalige ingrepen de aantasting van natuur en landschap nog steeds doorgaat.

De opstellers van het rapport verwachten dat de milieuproblemen de komende tien jaar verder zullen toenemen. Het landelijk milieubeleid is voor deze regio onvoldoende. Daarom zal een regionaal beleid tot stand moeten worden gebracht, vooral ook omdat de problemen in de vijf Oostveluwse gemeenten veel op elkaar lijken.

Nog ernstiger

De gemeenten Apeldoorn, Brummen. Epe, Heerde en Voorst werken sinds maart 1990 in SOV-verband aan een Regionaal Milieubeleidsplan (RMP). Zowel bij de opzet als bij de inventarisatie hiervan is uitgegaan van het in voorbereiding zijnde Apeldoornse milieubeleidsplan. Het Regionale Milieubeleidsplan Oost-Velu

Maatregelen

Nu de huidige milieusituatie in kaart is gebracht, kunnen maatregelen genomen worden. Na overleg met betrokkenen en een inspraakprocedure moet het RMP vastgesteld worden door de vijf gemeenteraden en door de regioraad van hel Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe.

Het inventarisatierapport is vorige week worden aangeboden aan de regioraad van het SOV. Drs. R. C. König van het milieu-adviesburo Ecoplan lichtte het rapport toe.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.