+ Meer informatie

Autorijden duurder in de toekomst

Jaarverslag RAI:

2 minuten leestijd

Het autorijden zal in de komende jaren in ieder geval duurder worden, maar of dat van grote invloed zal zijn op de vraag naar nieuwe personenauto's is niet duidelijk. Tot nu toe zijn de autoprijzen ongeveer gestegen in het tempo van de inflatie. Wel is te verwachten, dat men — zeker in de particuliere sfeer — meer zal gaan letten op zuinigheid en degelijkheid. Wellicht ook zal men de auto eens laten staan, maar erg waarschijnlijk is dat niet gezien de kwaliteit van het openbaar vervoer in Nederland.

Deze verwachtingen spreekt de Nederlandse 'Vereniging de rijwielen automobiel industrie (RAI) te Amsterdam uit in haar jaarverslag over 1973. De 'Vereniging acht het niet onmogelijk dat men langer met de auto zal gaan doen en dus ook minder vlug inruilt. Dit kan leiden tot een vertraging in de groei van de nieuw-verkoop. 'Voor dit jaar wordt een totaalverkoop verwacht van rond 400.000 stuks. Wel kan volgens de RAI een verdere verhoging van de ruwe olieprijs in Nederland vrij gemakkelijk worden opgevangen (de benzineprijs in Nederland bestaat voor 67 pet. uit accijnzen en belastingen), maar de huidige regering, zo constateert de Vereniging, is — gezien de verhoging van de benzine-accijns op 1 januari jl. — nog niet tot dit inzicht gekomen.
Het aantal personenauto's op 1 augustus 1973 bedroeg naar schatting van het CBS 3.230.000. Dit is een toeneming met 180.000 of 6 percent ten opzichte van een jaar geleden. De prijs van een nieuwe personenauto is, in het afgelopen jaar opnieuw gestegen en bedraagt thans ongeveer ƒ 10.000, aldus de RAI. De gemiddelde prijs was in 1970 nog ƒ 7.468,—, in 1971 al ƒ 8.284,— en een jaar later verkoop van nieuwe auto's lag vorig ƒ 8.877,—. Het zwaartepunt in de jaar in de prijsklassen tussen ƒ 7.0O0,— en ƒ 9.000,— (35 percent) en die tussen ƒ 9.000,- en ƒ 11.500,- (26 percent) daarentegen zijn de klassen tot ,ƒ 6.000,— en tussen ƒ 6.000,— en ƒ 7.000 sterk gedaald (het percentage van de laatste categorie is thans 12 en was in 1972 nog 21).

STIMULANS

Voorts verwacht de RAI, dat de gestegen branidstofkosten een zekere stimulans zullen vormen om over te gaan tot de aankoop van kleinere of in ieder geval zuiniger auto's.
De invoer van personen- en combinatiewagens bedroeg vorig jaar circa 400.000 stuks met een waarde van ongeveer twee miljard gulden. De meeste ingevoerde wagens kwamen uit België (circa 130.000) en uit Frankrijk (97.000). Van de Nederlandse personenauto's (Daf en Fordl werden er 73.500, geëxporteerd (exclusief België) met een waarde van 354 milj. gulden. Uit de cijfers van de Rijksdienst voor het wegverkeer blijkt, dat er vorig jaar in ons land 994.000 gebruikte auto's zijn verkocht, ongeveer 5.5 procent meer dan in 1972. En tenslotte: Vorig jaar werd voor ruim 400 miljoen gulden aan auto-onderdelen ingevoerd, waarbij nog eens 180 miljoen gulden komt voor de import van autobanden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.