+ Meer informatie

Reformatiedag

4 minuten leestijd

(Slot)

Het denkbeeldige gesprek tussen de apostel Paulus (als verdediger van de leer der Schrift) en de bisschop van Nimes (als aanhanger van de leer van Rome) zet zich — nadat de bisschop de heiligen der Roomse kerk heeft opgesomd, die als middelaars bij God voor de mensen bemiddelen zouden — dan als volgt voort:

Paulus: „Uw middelaars, die bij God voor u tussenbeide treden? Hebt u de brieven nog, die ik aan de Christenen van mijn tijd geschreven heb? "

Bisschop: „Jazeker, heilige apostel, komt u nader en ik zal ze u laten zien. Hier liggen ze, op het hoogaltaar."

Paulus: „Welnu, sla dan mijn eerste brief aan Tïmotheus eens op. Hebt ge dan soms vergeten, dat ik aan die vrome opziener van de gemeente Efeze, die mijn zoon in het geloof is, schreef, dat er maar één middelaar Gods en der mensen is, de mens Christus Jezus? "

Bisschop: „Dat is wel waar, wat u schreef, maar onze kerk heeft beslist, dat er — behalve Jezus Christus — nog andere middelaars tussen God en de mensen zijn."

Paulus: „En dit altaar, waarom hebt ge dat niet afgebroken? "

Bisschop: „Omdat wij daarop de heilige mis bedienen en het offer van Christus vernieuwen en elke dag herhalen!"

Paulus: „Daar begrijp ik niets van. Herhaalt u elke dag het offer van Christus? Kent u mijn brief aan de Hebreën? "

Bisschop: „Ja zéker, heilige apostel!"

Paulus: „Hebt u dan nooit die tekst ge lezen, waarin ik leer, dat Jezus Christus met één offerande in eeuwigheid volmaakt heeft degenen, die geheiligd worden? Ik leg in die brief speciaal telkens de volle nadruk op dat slechts éénmaal volbrachte offer van Christus, in tegenstelling tot de telkens herhaalde offers van de oude bedeling."

Bisschop: „Ja, heilige apostel, ik heb die plaatsen in uw brief wel gelezen, maar ons concilie van Trente heeft met zijn onfeilbare stem verklaard, dat het offer van Christus dagelijks herhaald moet worden."

Paulus: „Ik begin mij steeds meer te verwonderen hier. Maar wijs mij de beker eens aan!"

Bisschop: „Alstublieft, hier is hij, maar wij geven die alleen aan de priesters en de koningen."

Paulus: „En het volk dan? "

Bisschop: „Het volk laten wij niet toe tot het drinken uit de beker."

Paulus: „Maar wat heeft Jezus Zélf dan tot Zijn discipelen gezegd? Drinkt allen daaruit! Wat zijn dat voor gezangen daar, die ik hoor? "

Bisschop: „Dat is een antifona*), gezegende apostel, die we ter ere van u aanheffen!"

Paulus: „In welke taal? "

Bisschop: „In het Latijn."

Paulus: „Spreken of verstaan de inwoners van deze stad Latijn? "

Bisschop: „Geen wóórd!"

Paulus: „En houdt ge dan een godsdienstoefening in 'n taal, die de inwoners niet verstaan? "

Bisschop: „Ja, heilige apostel, de kerk heeft dit zo verordend!"

Paulus: „Hebt u mijn eerste brief aan de Corinthiërs gelezen? " Bisschop: „Jawel!"

Paulus: „Ge schijnt niet erg veel om mijn woorden te geven. Heb ik daarin niet geleerd, dat het een dwaasheid is om in de samenkomsten der gemeente een taal te spreken, die men niet verstaat? Bén ik hier eigenlijk wel in een Christelijke kerk? "

Bisschop: „Da f v zal wel waar zijn, heilige apostel, u bent in de meest christelijke van alle; onze kerk is de alleenzaligmakende en God heeft aan haar de macht gegeven te binden en te ontbinden."

Paulus: „Ik wist niet, dat een kerk zaligmakend kon zijn en meende geleerd te hebben, dat Jezus Christus de enige Zaligmaker is. Maar dat daargelaten, de kerk van de levende God kan niet binden of ontbinden dan met de macht der Schriften, die — zoals ik aan Timotheus schreef — door God ingegeven zijn. Die kerk, die op het fundament der apostelen en profeten gebouwd is en die Jezus Christus tot een uiterste hoeksteen heeft, die kerk kent geen ander Evangelie dan wat ik gepredikt heb en kan ook geen ander hebben. Hoe is het mogelijk, dat gij — evenals de Galaten — een ander evangelie hebt aangenomen? Weet ge niet, eerwaarde bisschop, dat ik aan de hele Christenheid verkondigd heb, dat — indien zelfs 'n engel uit de hemel 'n ander evangelie verkondigde dan wat ik verkondigd heb — deze vervloekt zou zijn? Zijt gij zuiverder dan 'n engel of zijt gij mèèr geleerd in de ge-

heimenissen Gods dan ik? Waarom zijt ge dan van de eenvoud van het zuivere Evangelie afgeweken en hebt dit veranderd en vervalst en verdraaid naar uw eigen mening en hebt dit op deze manier naar beneden gehaald? "

Bisschop: „De apostel Paulus is een grote ketter! Hij is Protestant!"


1 ) antifona: beurtzang tussen priesters en gemeente.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.