+ Meer informatie

De vier beschrijvingen van het éne evangelie

LUCAS

4 minuten leestijd

De vorige keer hebber* we stilgestaan bij de bronnen, die Lucas heeft gebruikt bij de teboekstelling van zijn evangeliebeschrijving.

Thans willen wij spreken over het Evangelie zelf.

Hoewel Lucas in grote lijnen de historische volgorde van de gebeurtenis geeft, houdt hij zich toch niSt strikt aan de chronologische opeenvolging der feiten. Lucas is ineer „schilder" dan historieschrijver. Hij schrijft zeer levendig, schildert als het ware en hij gaat daarbij zo te werk, dat hij in systematische ordening verschillende gebeurtenissen groepeert. Hij wil een samenhangende beschrijving geven van Christus' daden en woorden.

Lucas geeft in een fijne schildering een verhaal, hij is een rijk begaafd verteller. De geschiedenissen, die door Lucas beschreven worden, ziet men als het ware gebeuren.

Op die grond heeft men wel gemeend, dat Lucas ook schilder zou zijn geweest. Reeds in de 6e eeuw komt dit gevoelen naar voren.

Bij de roomsen is Lucas dan ook de beschermheilige van de schilderkunst.

De mening, dat Lucas naast geneesheer ook schilder was, berust echter op geen enkele betrouwbare grond. Wel is het zo, dat alle eeuwen door, beroemde schilders door de verhalen van Lucas werden geinspireerd en aan zijn evangelie gaarne hun objecten ontleenden. Denk alleen maar aan de boodschap van de Engel aan Maria, het bezoek van Maria aan Elisabeth, de aanbidding der herders, de Emmaüsgangers, alle onderweq^en, die door bekende schilders zijn uitgebeeld.

Het Evangelie naar Lucas is het meest universele van al de 4 evangeliebeschrijvingen.

Om maar enkele dingen te noemen: De afstamming van de Heere Jezus herleidt hij niet slechts tot Abraham, zoals Mattheüs doet, maar tot Adam.

Het is ook in het Evangelie van Lucas, dat de oude Simeon over Christus spreekt als „het Licht tot verlichting der heidenen." Hij spreekt over de Romeinse keizers Augustus en Tiberius en over de landvoogd Pontius Pilatus. Hij laat zien, hoe Bethlehem, maar ook Golgotlia niet buiten het wereldgebeuren staan. Hij toont ons de verhouding tussen heilshistorie en wereldhistorie.

Maar terwijl hij dus oog heeft voor de grote lijnen, weet hij ons tegelijk de enkele personen tot in bijzonderheden te tekenen. Denk aan Zacharias en Elisabeth, Simeon en Anna, Martha en Maria.

Ook wordt in het Evangelie naar Lucas, in vergelijking met de andere, bijzonder veel over vrouwen geschreven. Christus is het geweest, die de vrouw de haar toekomende positie heeft gegeven en Lucas getuigt hiervan. Uit de aard deizaak kwam Lucas ook als dokter veel met vrouwen in aanraking.

Maar het zal hem als Christus uit de heidenen (hij was immers van Griekse afkomst) wel bijzonder zijn opgevallen, dat de Heere Jezus de vrouw zo geheel anders waardeerde dan de heidenen en de Joden van die dagen. Hoeveel vrouwenfiguren worden ons in dit Evangelie niet getekend! Denk eens aan Elizabeth en Maria, aan Anna en de weduwe te Nam, de zondares ten huize van Simon en Maria Magdalena, aan Maria en Martha te Bethanië, Johanna, de vrouw van de rentmeester van Herodes, Suzanna, vrouwen, die Jezus dienden van haar goederen, een vrouw uit het volk (11 : 27), vrouwen van Jeruzalem (23 : 27).

Ook had Lucas grote belangstelling voor kinderen.

Hij weet, dat het „kleine kinderen" waren, die men tot Christus bracht (Luc. 18 : 15). Hij is ook de enige, die de geschiedenis van de opwekking van de zoon van de weduwe te Naïn vertelt (Luc. 7) en hij weet, dat de maanzieke jongen het enige kind van de vader was. (Luc. 9 : 38).

Lucas is het ook, die het meeste over de geboorte en over de jeugd van Jezus mededeelt en hij is ook de enige, die het verhaal van de 12-jarige Jezus in de tempel ons geeft.

De volgende keer hopen wij dan stil te staan bij het eigenlijke van dit Evangelie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.