+ Meer informatie

DE STEEN IS WEG

4 minuten leestijd

En opziende, zagen zij, dat de steen afgewenteld was, want zij was zeer groot. Markus 16:4

Voor de discipelen en de vrouwen sluit het Evangelie op de avond van de Goede Vrijdag. Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jezus, kijken toe. Zij aanschouwen waar Hij gelegd wordt. Dan staat achter alles een dikke punt. Hun hoop zinkt ineen. Een droefheid, peilloos diep, maakt zich van hen meester. Zo valt de nacht. Buiten, in de natuur. Binnen, in hun hart.

Liefde echter, rust nooit. Bij het gloren van de nieuwe dag gaan zij weer op weg naar het graf. Hun gedachten cirkelen onafgebroken om een punt: hoe krijgen wij die zware steen voor het graf weg? Onze krachten zijn bij lange na niet toereikend. En dan die wachters... en dan.. Harten vol vragen. Ze rekenen op verzet en tegenstand. Zo begint hun dag, de Paasdag. Zwaar van zorgen.

Totdat ineens... wat een verbazingl De steen, die grote steen, is weggerold. Het graf is zo maar open! Opziende, zagen zij dat de steen weggewenteld was. Dat is Gods Paas-inzet! Van bovenaf. Een doorbraak vanuit de hemel. Ongedacht en onverwacht.

God is de vrouwen vóór geweest. En daarin wordt heel het geheim van Pasen opengelegd, net zo open als het graf. Over vóórkomende genade gesproken! De Heere zond engelen naar de aarde en liet Zijn Zoon uit het graf treden. Toen de vrouwen nog druk bezig waren over de steen, had God de deur van het graf reeds geopend en het Leven aan het licht gebracht.

Wonderlijk handelen van God! Hoezeer was die steen het einde van menselijke mogelijkheden. En hoe zwaar drukte die steen op het geloof, de hoop en de liefde van Jezus' Jongeren. Hoe gaapte de leegte hun aan, de grauwheid van een leven zonder Jezus!

U zegt: daar kan ik inkomen. U hebt iets van de Heere Jezus gezien? Zijn liefde gesmaakt, Zijn onderwijs genoten? De kracht van Zijn Woord geproefd? Gezegd: „Heere, Gij hebt de woorden van het eeuwige leven!" En nu? Uit diepten van ellenden, roep ik met mond en hart tot U die heil kunt zenden! O, Heer', aanschouw mijn smart!"

Misschien vreest u zo Paasfeest te zullen vieren, zo u al dat woord over uw lippen kunt krijgen... Kon u die steen maar wegkrijgen. Maar het gaat niet. Het gaat nooit als God niet eerst de hemel opent. Vergeet dat niet in uw worsteling om tot de Paasvreugde te komen.

Bovendien, wij gedenken dezer dagen het Paasfeit. Eens werd het Pasen. Eens overwon het leven de dood. Echt paasleven, echte paasvreugde is leven uit en vreugde om het feit van Pasen. Het is geschied! De Heere is waarlijk opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld. Daarvan zingt de kerk. Haar lofzangen ankeren in de vaste grond van Gods machtige daden. Zij leeft van die daden. Ook op Pasen. Daarom wordt de paasvreugde bevestigd en verzekerd in bedroefde en treurende harten.

Wij behoeven het geen Pasen meer te maken. Er is voor u slechts een remedie: opziende, zagen zij, dat de steen afgewenteld was. God is de vrouwen en ons voor geweest. Dat maakt het Pasen. Nu nog. Ook voor u

God heeft macht om alle stenen af te wentelen. Wie opziet tot Hem ontvangt de verzekering dat geen steen meer wezenlijk hinderen zal Omdat de steen van Jezus' graf is afgewenteld. De schuld is verzoend. De hemel is open. De gemeenschap met God is hersteld in de levende Zaligmaker. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus. Kent u deze paasblijdschap er paasvrede?

Ligt u in de dood van zonden en misdaden? Deze Jezus is nu geworden tot een levendmakende Geest. Hij bleef niet in de dood. Zij verloor het van Hem. Nu is er geen dood en nood meer denkbaar of u kunt eruit verlost worden. Het leven dat Hij verwierf, deelt Hij uit door Zijn Geest Hoor Zijn Geest aandringen aan uw hart: Ontwaak, gij, die slaapt en sta op uit de dood en Christus zal over u lichten! Zo valt het levende Woord in ten dode gedoemde levens.

Zoekt u dat leven? Weet een ding: dan kunt u om de levende Jezus niet heen. Buiten Hem is geen leven. Nergens in. Niet in uw deugden of gestalten en bevindingen. Trouwens, wie Hem in een levend geloof omhelst weet dat daarin al het onze de adem wordt afgesneden. Maar dat is dan ook een bevrijding van de eerste orde! Zo raapt Christus ons op, als mensen, die zichzelf van het leven verstoken hebben. Opdat alle roem zij uitgesloten!

Groot en zwaar was de steen. Maar hij is afgewenteld. De Heere is waarlijk opgestaan. Het leven is begonnen!

SOMMELSDIJK DS. A. BEENS

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.