Bekijk het origineel

Uit den Schat der Kerk

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Uit den Schat der Kerk

3 minuten leestijd

Aanteekening op Deuteronomium 22 : 9.

G i j z u l t uwen w i j n g a a r d n i e t met t w e e d e r l ei b e z a a i e n ; o p d a t de v o l h e i d d e s z a a d s , d a t g i j z u lt g e z a a i d h e b b e n , en de i n k o m s t des w i j n g a a r ds n i e t o n t h e i l i g d worde. God verbiedt in het algemeen, dat men met eene zaak dingen verbinde, die daarvan verschillen, waaruit dan door de vergelijking beurtelings lof of afkeuring voortvloeit. De wijnberg drage druiven ; is hij evenwel vol zoowel van druiven als van andere vruchten, zoo is hij als het ware eea amphibium, een tweeslachtig iets, en wat dus vanwege zijne vruchtbaarheid geprezen of Gode geheiligd wordt, dat moet afschuwelijk zijn. Elk ding behoude het zijne, anders berooft het eene het andere


Aanteekening op Deuteronomium 29 : 19,

(Dat onder uliedeu niet zij een man, of v r o u w , . . . die zijn liart heden wende van den Heere) . . . z e g g e n d e : Ik zal v r e d e h e b b e n , w a n n e e r ik s c h o o n n a a r mijns h a r t e n g o e d d u n k e n zal w a n d e l e n , om d e d r o n k e ne t e doen tot de d o r s t i g e.
„Om de dronkene te doen tot de dorstige." Dat zijn tegenstellingen, die niet te vereenigen zijn. De dronkene zal in zijne zwelgzucht den dorstige, den smachtende bespotten en hem vanwege zijnen dorst, zijn verlangen hoonen, en de dorstige, hoe zal hij door het gedrag des dronkenen gekweld worden! Dc in zichzelven rechtvaardige Farizeër is met den armen, zichzelven voroordeelenden zondaar niet te vereenigen; de Roouische Kerk en de Roomsche leer niet met de Gereformeerde. Dit woord gaat derhalve tegen eene valsche eenheid of vereeniging in [denk aan de Unie min de Gereformeerde en Lulhersche Kerken in üuitschland], welke dezulken, die don Heere niet vreezen, zoo vaak willen opdringen, als het „goeddunken" huns harten, tot schade en tot onderdrukking der Gemeente Gods die echter tot den Heere roept. Denk ook aan de geschiedenis van Hanna, welke als dorstige, naar den Heere en Zijne hulpe smachtende, door den hoogepriester Eli als dronken aangezien en bestraft werd. Do vrouwelijke vorm des woords wordt verklaard door de aanvulling met het niet uitgedrukte woord „ziel".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 januari 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Uit den Schat der Kerk

Bekijk de hele uitgave van zondag 8 januari 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken