Bekijk het origineel

Correspondentie

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Correspondentie

2 minuten leestijd

Binlauril en Janiirn (Friesland). Heden, 14 Mei, was; het voor deze Gemeente een blijde dag. Na eene vacature van bijna vier jaren zag zij tot de bediening des Woords en daarmede als haren herder en leeraar ingeleid den heer J . C. St. Locher, oudsten zoon van wijlen Ds. Th. J. Locher, Ds. G. W. Locher, pred. te Elspeet, leidde zijnen neef tot de Gemeente en daarmede tot de bediening des Woords in met eene -leerrede over Jesaia 59: 21: „Mij aangaande, dit is Mijn Verbond met hen, zegt de Heere: Mijn Geest, Die op u is, en Mijne woorden, die Ik in uwen mond gelegd heb, die zullen van uwen mond niet wijken, noch van den mond van uw zaad, noch van den mond van het zaad uws zaads, zegt de Heere, van nu aan tot in eeuwigheid toe".
Aan de handoplegging werd behalve door Ds. G. W. Locher en den consulent Ds. A. E. Kingma, pred. te Rinsumageest, deelgenomen door Ds F. Oberman, pred. te Leiden, en Ds. B. Liitge, pred. te Groningen.
Des namiddags hield Ds. J. C. St. Locher zijne intrede met eene leerrede over Psalm 105 : 1 — 4 : „Looft den Heere,. roept Zijnen Naam aan, maakt Zijne daden bekend onder de volken. Zingt Hem, psalmzingt Hem, spreekt aandachtelijk van al Zijne wonderen. Roemt u in den Naam Zijner heiligheid; het hart dergenen, die den Heere zoeken, verblijde zich. Vraagt naar den Heere en Zijne sterkte; z o e k t Zijn Aangezicht geduriglijk". Stelle de Heere den jeugdigen leeraar tot eenen zegen voor Zijne Gemeente, gelijk wijlen zijn vader velen ten zegen was en door zijne geschriften nog is.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 mei 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 10 Pagina's

Correspondentie

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 mei 1893

Amsterdamsch Zondagsblad | 10 Pagina's

PDF Bekijken