Bekijk het origineel

Aanteekening op Mattheiis 10 : 13.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekening op Mattheiis 10 : 13.

2 minuten leestijd

„En i n d i e n d a t h u i s w a a r d i g is, zoo k o m e uw v r e d e o v e r h e t z e l v e ; maar i n d i e n h e t n i e t w a a r - d i g i s , zoo k e e r e uw v r e d e w e d e r t o t u."
De discipelen deelden in den Naam des Heeren den vrede uit. Deze zegenwensch was eene werkelijke, wezenlijke mededeeling des vredes, geen ledig woord; dat zien wij hieruit, dat er gezegd wordt: Uw vrede zal over hen komen. Daarmede wordt natuurlijk niet bedoeld, dat daardoor de Apostelen hunnen vrede zouden verloren hebben of althans een deel er van ; immers ook Mozes heeft den Heiligen Geest niet verloren en ook niet een deel er van, toen God van den Geest, Die op hem was, nam en op de zeventig oudsten legde, zooals er staat (Num. 11: 16, 24 en 25); daarmee is slechts uitgedrukt, dat juist dezelfde Heilige Geest, Die op Mozes was, op hen kwam, en dat juist dezelfde vrede Gods in Christus Jesus, waaraan de discipelen deel hadden, over dat huis komen zou. Werden echter de discipelen afgewezen, niet opgenomen, waren de harten zonder berouw en verhard, dan moesten zij immers bekommerd worden, treurig worden en hunnen vrede, hunne blijdschap verliezen. Daarvoor is altijd gevaar, als wij met het Evangelie, dat wij brengen, geenen ingang vinden, maar afgewezen worden. Maar neen, de vrede Gods zou weêr tot hen komen. Als de anderen den vrede bespotten en verwerpen, wil Jesus zeggen, ulieden zal hij toch niet ontroofd worden, voor ulieden niet verloren gaan. Gij zult integendeel Mijne gerechtigheid ook hier zien en waarnemen, dat Ik bij u ben en bij het werk, waartoe Ik u zend. Uw vrede zal tot u wederkeeren.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 februari 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Aanteekening op Mattheiis 10 : 13.

Bekijk de hele uitgave van zondag 18 februari 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken