Bekijk het origineel

„Bij de gratie Gods.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

„Bij de gratie Gods."

2 minuten leestijd

Bij de gratie Gods, — eene uitdrukking, die volgens het beweren van de meerderheid der aan politiek doende staatsburgers in een museum van oudheden tehuis behoort. Evenwel, de gedachte in die weinige woorden belichaamd, is gegrond op Gods eeuwigblijvend en onveranderlijk Woord, dat zegt: „Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geene macht dan v a n God, en de machten, die er zijn, die zijn v a n God v e r o r d e n d " (Rom. 13: 1). Reeds daarom alleen heeft zoowel vorst als volk aan het „bij de gratie Gods" vast te houden. De noodzakelijkheid daarvan komt in de practijk op het volgende neêr:
Den v o r s t e n is het noodzakelijk daaraan te gelooven, omdat zij alleen in dat geloof in gehoorzaamheid aan Gods wil het bewind zullen voeren, en dus het waarachtig welzijn van hunne onderdanen, op elk gebied des levens, zoeken; ook in nood en gevaar alleen op God betrouwen en alleen van H e m handhaving en steun verwachten.
Den o n d e r d a n e n is het noodzakelijk er aan te gelooven, opdat zij dankbaar genieten de weldaden, die zij onder het bestuur huns vorsten voor lichaam en ziel ontvangen; opdat zij verder hunne handen niet uitstrekken naar hetgeen hun niet gegeven is, en alzoo zich l a t e n regeeren in stede van z e lf te willen regeeren; ook opdat zij bij onderdrukking in de gehoorzaamheid volharden en zichzelven geen recht verschaften, wetende, dat wat hun van de zijde des vorsten overkomt, hun toekomt van Gods vaderlijke hand.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

„Bij de gratie Gods.

Bekijk de hele uitgave van zondag 11 november 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken