Bekijk het origineel

Aanteekening op Johannes 1 : 49.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekening op Johannes 1 : 49.

2 minuten leestijd

„ N a t h a n a ë l zeide tot Hem: V a n w a a r kent Gij m i j ? Jesus a n t w o o r d d e en zeide tot hem: Eer u F i l i p p u s riep, daar gij onder den v i j g e b o om w a a r t , zag Ik u."
Heeft Jesus als God hem gezien, of als Profeet ? Vers 50 staat: „Gij zijt de Zone Gods"; als tweede Persoon der Godheid, of als mensch, tot Zone Gods geproclameerd, zooals Rom 1 : 4 1)?
Op welke natuur van Christus ziet in 't algemeen deze uitdrukking „Zone Gods"? Volgens Luk. 1 : 35 2) schijnt zij te zien op de menschelijke natuur. Christus ziet Nathanaël onder den vjjgeboom als God, of Zone Gods, en als Profeet. Hij is Gods Zoon, als eeuwige Eeniggeborene en als mensch, en dat •wel als Middelaar, Die, wijl Hij de menschelijke natuur aannemende haar in de Goddelijke natuur heeft opgenomen, openlijk^ verklaard is te zijn de Zone Gods, geheel en volkomen Christus. Nathanaël erkende met de oogen des geloofs in de menschelijke natuur, en ondanks het vleesch van Christus, Zijne Godheid.


1) „Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest der heiligmaking, uit de opstanding der dooden."
2) „Daarom ook, dat Heilige, dat uit u zal geboren worden, zal Gods Zoon genaamd worden''

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 december 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Aanteekening op Johannes 1 : 49.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 december 1894

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken