Bekijk het origineel

Aanteekening op Romeinen 6: 19—21.

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Aanteekening op Romeinen 6: 19—21.

3 minuten leestijd

„ I k s p r e e k op m e n s c h e l i j k e w i j z e , om d e r z w a k - h e i d uws v l e e s c h e s w i l l e : want g e l i j k gij uwe [ e d e n g e s t e l d h e b t , om d i e n s t b a a r te z i j n d e r onr e i n i g h e i d en der g e r e c h t i g h e i d , tot o n g e r e c h - t i g h e i d , a l z o o s t e l t nu u w e l e d e n , om d i e n s t b a ar t e z i j n d e r g e r e c h t i g h e i d , t o t h e i l i g m a k i n g ; want t o e n gij d i e n s t k n e c h t e n w a a r t der zonde, zoo w a a r t gij v r i j v a n de g e r e c h t i g h e i d ; W a t v r u c ht d a n h a d t g i j t o e n van die d i n g e n , w a a r o v e r g ij li n u s c h a a m t ? w a n t h e t e i n d e d e r z e l v e i s de d o o d ." „Op menschelijke wijze", — omdat gij van de genade niets verstaat. — „Zoo waart gij vrij van de gerechtigheid", dat is van de genade en ontferming. Houdt u aan de genade! Wanneer men verwond is, gaat men naar den arts en laat zich verbinden. „Vrij van de gerechtigheid", -— gij hadt er niets meê te doen. — Als men een iegelijk vraagt: „Wat vrucht hadt gij toen ?" zoo zal hij bekennen moeten : Ik, dwaze mensch, heb alles van mij gestooten; ik heb niets uitgericht; ik ben niet rein en heilig geworden! ik heb alles verkeerd aangevat Dan schaamt men zich toch ten laatste over zijne dwaasheid en over zijn wederstreven van de genade. Het einde derzelve is niet eens bekoorlijkheid, niet eens lust, maar de dood. Gij zijt door de genade van Christus vrij van de zonde en dienstknechten Gods geworden. Staat dan in de genade. Met dezelfde leden (handen, tong enz.), waarmede men vroeger gejondigd heeft, heeft men nu vrucht tot heiligmaking, met dezelfde handen bidt men, grijpt men naar het heilige Boek.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

Aanteekening op Romeinen 6: 19—21.

Bekijk de hele uitgave van zondag 21 april 1895

Amsterdamsch Zondagsblad | 8 Pagina's

PDF Bekijken