Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Welke zijn de vooruitzichten voor de Studenten der Vrije Universiteit? - pagina 39

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Welke zijn de vooruitzichten voor de Studenten der Vrije Universiteit? - pagina 39

1 minuut leestijd Arcering uitzetten

30 dom-

gecommittpeideii,

iiionr

ol'

aan te wijzen.

van

Ministor

Oiizt'ii

van gevoelen

verscliil

Bij

uiilteerden of de gecornmitteordeii uiiitrent

liet

Bimu'iilandsclie

Zaken

de leeraren en den gefoin-

tnssi:lien

verleenen van hot getnigsclnift,

laatstgenoemde.

l)(>sli<;sen

Met pro.L'ranitna van

duur On--

wiiidt

dit exann'ii

algeini'iMii'n

liij

maatregel

van inwendig liestnur vastgesteld. Art. 's

Aan

12.

jaars

doelde einilexamen

examen,

gelijk

gegeven,

dat

in

de

om,

deelneming

door

hnnner

te

hij

ai-tikol,

vernielde,

11

art.

Ijij

hetzij

gymna-inm

een

hij

als

dan

anderen

alle

gelegeniieid

wordt eenmaal

aan het daar be-

l<eiize, hetzij

ten gevolge van

eeno door Ons te benoemen eommis-iie,

gelijk getnigschrift te verkrijgen. IJe

en de plaats der vergaderingen dezer commissie worden door Onzen Zaken bepaald. Hare leden g(!nieten uit 's Hijks

tijd

Minister van Binnenlandsche

kas vergoeding voor reis- en verblijfkosten, benevens vacatiegelden.

noot

Cf.

7)

3.

Wet van 28 April 1871), Stbl. N». De graad van doctor geeft

ü)

Art. 91.

:

het algemeen de aan dien graad

bij

andere wetten verbonden bevoegdheid tot het geven van onderwijs en

deze en

tot het uitoefenen

Art.

102 in

De

U'i.

van ambten en bedieningen.

graad van doctor in de rechtsweteni-chap geeft de bevoegdheiil,

met inachtneming van de overigens daaromtrent bestaande bepalingen als te doen inschrijven en om benoemd te worden tot de rechterlijke betrekkingen, waarvoor volgens de wet op de rechterlijke organisatie en het

zicli,

advokaat

der justitie

beleid

mode

de

tot

burgerlijke

nadere

de graad van meester in de rechten gevorderd wordt, zoo-

van ambtenaar

betrekkingen

dienst

vereischtcn

in

koloniën

Rijks

's

wetten

bijvondere

in

bij

de rechterlijke macht of

bij

de

overzeeschc bezittingen, behoudens

en

of voiordeningcn voor ieder van die

betrekkingen.

Voor zooveel

Nederlandsih

Indië

hetzelfde voorbehoud de bevoegdheid, lijke dienst te

Ons,

door

voorts

om

bij

de

geeft

voormelde graad onder

de rechterlijke macht of de i)urger-

worden benoemd, aan hem, die bij de betrokken faculteiten een art. 84 te regelen examen in de vakken, vermeld in

ingevolge

sub

43,

at.

betieft,

n"

%

u en

litt.

bevoegdheid

de

en sub n"

b,

5,

middelbaar onderwijs

lit.

te

c,

heeft afgelegd.

geven

in

Hij geeft

de gronden van de

gemeente-, provinciale en staatsinrichting van Nederland.

De

Art. 93.

graad van doctor

middelbaar onderwijs te geven

in

in

de staatswetenschap geeft de bevoegdheid

de staatshui.shondknnde, de statistiek, inzon-

van Nederland en van zijne koloniën en bezittingen in andere wereld-

deiheid

en

deelen,

in

de gronden van de gemeente-, piovinciale en staatsimichting van

Nederland.

De

Art. 94.

vak uit

wet

zijn

te

doctoren

toegelaten,

zijn

in

de geneeskunde en

bevoegd

i

die tot de promotie in dit in

haren geheelen omvang

na aflegging van hot practisch examen, bedoeld bij .Inni 1865 {StnulsbUid n". 59), gewijzigd door die van 8

oefenen,

van

zij

de geneeskunst

art.

Juli

5 der

1874

{Slaalsblad n». 97). Art. 95.

De giaad van doctor

in

de wis- en sterrekunde en die van doctor

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1882

Abraham Kuyper Collection | 41 Pagina's

Welke zijn de vooruitzichten voor de Studenten der Vrije Universiteit? - pagina 39

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 januari 1882

Abraham Kuyper Collection | 41 Pagina's