Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 73

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 73

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE STELSELS VAN KERKREGEERING.

47

ten deele op Zwingli's voetspoor, dat er in de kerk van Christus op

aarde

geen

eigenlijk

gezag

is

;

dat

het

gezag door de overheid

uitgeoefend, gelijk over heel den staat en heel de maatschappij, zoo ook over de kerk ging, maar zonder als zoodanig een speciaal

karakter te dragen, en dat de predikanten dientengevolge geen anderen last hadden dan om te vermanen en aan te raden, maar zonder gebruik van de sleutelen des hemelrijks. Van daar het verzet van de Remonstranten tegen een generale en hun pleidooi voor een territoriale of provinciale synode. Vandaar hun verzet tegen de invoering van de tucht, waartoe ze de kerk niet gerechtigd achtten. En van daar eindelijk hun eisch, om in de kerk diverse leeringen te dulden, hetgeen rechtstreeks uit het bloot vermanend en van alle

kerkelijk

gezag verstoken

karakter,

door hen aan de bediening des Woords

toegekend, voortvloeit.

Men

tevens dat de kerkelijke ideeën van de dusgenaamde irenischen en legitimisten in hoofdzaak het Luthersche stelsel volgen, en wel in zijn Remontrantsche schakecring. De vorst des lands decreteerde ziet hieruit

1816 de kerkorde. Voor heel het territoir moet de kerk één zijn. De dominé'sstand moet den toon aangeven. Het leekenelement mag niet meetellen. Provinciale besturen en classicale besturen treden in de plaats der generaal-superintendenten en superintendenten. De Algemeene Synodale Commissie vormt het Luthersche Consistorie. Alle optreden der kerk moet bloot vermanend zijn. En eindelijk, allerlei schakeering van belijdenis moet geduld, opdat het gezag der kerk in zake de in

leer niet

weer opwake.

door de wet der tegenstelling op het derde gemeenlijk bekend onder den naam van het Presbyteriale of Synodale systema. Hoofdkenmerken van dit stelsel zijn: i». dat de inwendige eenheid der wereldkerk, die het Luthersche systema in territoriën splitste, door de gereformeerden nogmaals gedeeld wordt, zoodat de p a a t s e 1 ij k e kerk uitgangspunt voor alle kerkregeering wordt; 2. dat deze plaatselijke kerken confoederati ef verbonden worden in classis en synodale landskerVanzelf brengt ons

of

dit

Gereformeerde

stelsel,

1

ken, en,

zij

het

ook

in

zwakkere mate,

tot wereldconciliën; 3". dat hier

voor het eerst het leekenelement krachtig te voorschijn treedt en door de aanstelling van ouderlingen en diakenen alle clericalisme den kop indrukt; en 4". dat het kerkelijk gezag, zonder zich het minste recht

over den Staat aan

te

matigen,

zich

volkomen zelfstandig

de vier groote beginselen van gereformeerd kerkrecht, die beslissen of men in deze zich op gereformeerde, dan wel op Roomsche, Luthersche of Congregatio-

tegenover de landsoverheid poneert. Dit

zijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 73

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's