Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 36

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 36

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

18

BELIJDENISSE DES GELOOFS.

dewelke hierom menseh geworden

hebben

Hem

de Goddelijke Majesteit;

tot

Maar deze Middelaar,

sloten.

een

en ons, moet

in

ons

nu

wij

ons goedgunstig ware

beminde dan vijanden

wie

En

ons

is

nie-

onder de schepselen,

die

in

anderen

macht

gestaltenisse

gestaltenisse eens

zijnen broederen gelijk ge-

alles

Middelaar zoeken moesten, die

kunnen

wij

vinden,

ons meer

die

voor ons gelaten heeft, ook toen

macht

die

en

die des zoo veel heeft als degene, die gezeten alle

daar

hoewel Hij in de

aannemende de

heeft, is

zoo wij eenen zoeken,

Vaders, en die

zal eer

eenen

en

wien zouden

Hij, die zijn leven

waren? er,

is

:

tussehen

om

Want

zoeken.

dewelke,

zelven vernietigd

zich

heeft gegeven

grootheid niet verschrikken,

zijne

hnechts voor ons,

eens

Indien

worden.

door

dan Jezus Christus,

Gods was, nochtans

en

Vader ons

den hemel, noch op de aarde

liever heeft

menschen

zijns

zamen de Godde-

te

ware ons de toegang ge-

anderszins

dien de

ons goeddunken, te doen

naar

ander,

mand, noch ons

vereenigende

is,

en mensehelijke natuur, opdat wij menschen eenen toegang zouden

lijke

dan alleen door een mistrouwen

dit

gebruik ingevoerd,

Gods

Zoo

?

men de

dat

doende 'tgene

ligen onteert, in plaats van die te eeren,

En wie

aarde ?

Zone

verhoord worden dan de eigen welbeminde

rechterhand

ter

is

den hemel en op de

heejt in

zijne

ivij

aanzien heeft,

is

hei-

nooit gedaan

zij

noch begeerd hebben, maar hebben het volstan digi ijk en volgens hunnen schuldigen plicht verworpen, als blijkt uit hunne schriften.

men de

niet voorbrengen, dat wij

meening

onze

wij

dat

niet,

weerdig

niet

't

gebeden

op

Apostel,

trouwen van ons nemen,

om

priester zoude zijn

verzocht

zelf,

zegt

hulpe komen.

En

te gaan, zegt hij

om

daarna, Deivijl

:

is,

dan

verzoenen

te

moed

grooten

eenen

wij

den

hebben

kan medelijden hebben met onze ztvakheden, maar wij

is

verzocht geiveest, doch zonder zonde.

toegaan

tot

den troon der genade,

en genade vinden, zegt, dat

om

loij vrijheid

geholpen

hebben

te

tot

02ulat

getrouwe

want

;

Hij degenen,

namelijk Jezus,

Want

houden.

door het gelove.

is

of veelmeer dat mis-

barmhartige en een

kan

moet

Jezus Christus zijnen broederen in

dat

een

ons nog meer

roij

door de hemelen dooi^gegaan deze belijdenisse vast

heeft,

onze

vreeze,

zotte

de zonden des volks geleden

zijnde,

ons,

Hij

moest ivorden, opdat

alles gelijk

deze

willende

hier

heeft hier

waardigheid zouden

onze

rechtvaardigheid de

Jezus Christus, wiens

Daarom de

En

want het

;

en waardigheid onzes Hee-

voordragen, maar alleen op de uitnemendheid

ren

zijn

Laat wij

ivorden, ter

in

geven

om

ons

in

alle

dan

barmhartigheid

bekwamer

te

Hem die

zoo laat ons

Hoogepriester, die niet

geenen die

Gods,

tot

hebben,

Hoogepriester

Zone

Hij

worden,

die verzocht

te

Hooge-

tgene

^

tijd.

den ingang des Heiligdoms

dingen gelijk als

met vrijmoedigheid

mogen

verkrijgen

Dezelfde Apostel, door het bloed van

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 36

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's