Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 118

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 118

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

KERKEN-ORDENINGE.

100

geschieden zal door den Kerkeraad en de Diakenen, en dat niet zonder goede correspondentie met de Christelijke Overheid ter plaatse respectievelijk, en

voorweten is

advies van de Classe, daar 'tzelve tot nogtoe gebruikelijk

ofte

Ten andere,

geweest.

de Examinatie of

in

Leere en des Levens, dewelke staan zal

goedkenninge

en

van

de

beide der

Ten

derde, in de

daarna

ook van de

der Synode, of eenige der zelver.

Gedeputeerden

de

Approbatie

onderzoekinge

de Classe, ten overstaan van

bij

en

Overheit,

Lidmaten der Gereformeerde Gemeente van de plaatse, wanneer de name den

Dienaars

des

zijnde,

tijd

van veertien

Bevestiginge voor de

Gemeente,

dagen

komt.

daartegen

geen hindernisse

Kerken

de

in

Ten

laatste,

dewelke met behoorlijke

naar het Formulier daarvan zijnde.

mogen gedaan worden

oplegginge der handen zal

openlijke

en af-

stipulatie

meer Dienaren

die de bevestiginge doet (of eenigen anderen, zoo daar zal,

verkondigd

de

oplegginge der handen van den Dienaar,

vraginge, vermaningen, gebed en

toegaan

in

zijn)

dat de

Welverstaande,

de Classicale verga-

in

deringe aan den nieuwen gepromoveerden Dienaar, die gezonden wordt in

de Kerken onder V. tot

Kruise. die,

nu aireede

een andere Gemeente beroepen

met correspondentie

roepinge

platten Lande,

ten

als

't

Nopens de Dienaars,

bij

als

in

worden,

den Dienst des Woords zal

zijnde,

desgelijks zoodanige be-

voren, geschieden, zoowel in de" Steden,

den Kerkeraad en de Diakenen met advijs of

approbatie van de Classe, alwaar de voorzeide beroepenen vertoonen zullen

goede Kerkelijke

van Leere en Leven, en, alzoo

Attestatie

bij

den Magistraat

van de plaatse respectievelijk geapprobeerd, en der Gemeente den veertien dagen

gebeden bevestigd worden.

latiën en

iemand

is,

voorgesteld zijnde, als boven, zullen

Onverkort

in

tijd

met voorgaande

van

stipu-

'tgene tevoren gezegd

deugdelijk recht van presentatie, of eenig ander recht, voor

zijn

zooveel het stichtelijk kan

worden gebruikt, zonder nadeel van Godes Kerke,

en goede Kerken-orde, waarop de Hooge Overheden en Synoden der respectieve Provinciën, wel gelieven te letten, en ten beste van de

de noodige orde VI.

mitteerd,

en

Gasthuizen toegelaten

ook niet min

VIL

Niemand

zij,

als andere,

zal

mogen aannemen

of anderszins,

tot

tenzij

achtervolgende

dat

in eenige particuliere hij

daar te

te

aan de Kerken-ordeninge onderworpen

zijn.

den Dienst des Woords beroepen worden, zon-

prediken in de Gemeente onder

vergaderen.

voorhenen gead-

de voorgaande Artikelen, en

der zich in een zeker plaatse te stellen, ten wai*e dat

om hier of om Kerken

Kerken

stellen.

Zal ook geen Dienaar dienst

Heerlijkheden,

zal

te

't

hij

gezonden worde

Kruise, of anderszins

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 118

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's