Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 45

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 45

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

VAN HET LAATSTE OORDEEL.

ART, XXX VIT.

en

in

gemeen

't

27

degenen die de Overheden en Magistraten verwerpen

al

en de Justitie omstooten

invoerende de gemeenschap der goederen,

vi^illen,

God onder de menschen

en verwarren de eerbaarheid, die

gesteld heeft.

XXXVII. Uan

Ten

lootstc orliecl.

laatste gelooven wij achtervolgende

Heere

den

!)ct

verordend

't

Woord

komen, lichamelijk en zienlijk,

zal

en

heerlijkheid

om

majesteit

gelijk

En

Hij opgevaren

is,

aarde

mannen

Want de

degenen die

zielen

verderfelijk en

de

zamen

te

zij

leven

Alsdan

dooden

de

geven

de

zullen

die

zijn,

van ver-

uit

de

gevoegd en vereenigd zijnde met

En aangaande

zullen geleefd hebben.

zullen,

die zullen

niet

sterven gelijk de

zullen in een oogenblik veranderd en uit verderfelijk on-

worden.

van

'tzij

voor

verborgenheden

is

de

hetgene

zij

(dat

naar

kwaad.

of

woorden, die

en

kinderspel

en

voor allen ontdekt worden.

boeken

de

worden,

goed

onnutte

alle

dan

niet

zullen,

geoordeeld

hebben,

zullen

wereld

nog

alsdan

maar

anderen,

kenschap

dezelve

degenen die gestorven zullen wezen, zullen

al

haar eigen lichaam, in hetwelk

gedaan

vrouwen en kinderen,

als

der wereld af tot het einde toe geweest zullen

verrijzen,

geopend,

om

zijnde door de stemme des Archangels en door het geklank der God-

bazuin.

delijke

met groote

alsdan zullen persoonlijk voor dezen grooten Richter ver-

aanbeginne

dagvaard

't

zich te verklaren een Richter te zijn over

schijnen alle menschen, zoowel

den

van

Christus uit den

levenden en dooden, deze oude wereld in vuur en vlam stellende te zuiveren.

tijd,

gekomen en

is),

Heere Jezus

getal der uitverkorenen vervuld zal zijn, onze hernel

Gods, dat als de

onbekend

allen creaturen

(die

is

de wereld

Ja^ de menschen zullen regesproken zullen hebben^ die

zij

voor tijdverdrijf acht

geveinsdheden

En daarom

conscientiën) in

:

en dan

der menschen openbaarlijk

de gedachtenisse dezes Oordeels

met recht schrikkelijk en vervaarlijk voor de boozen en goddeloozen, en zeer

wenschelijk

alsdan

en

troostelijk

voor de vromen en uitverkorenen, dewijl

hunne verlossinge volbracht

zal

worden,

gen de vruchten des arbeids en der moeite, die

hunne onnoozelheid kelijke

wrake

zal

zien,

en zullen aldaar ontvan-

van allen bekend worden

die

tiranniseerd, verdrukt en

zullen gedragen

zij ;

en

zij

God tegen de goddeloozen doen gekweld zullen hebben

hebben

zullen de schrikzal,

in deze wereld

die ze ge;

dewelke

overwonnen zullen worden door het getuigenis hunner eigen conscientiën, en

zullen

onsterfelijk

worden,

doch

in

zulker

voege,

dat het zal zijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 45

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's