Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 61

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 61

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

HOE DE KERKEN GEDEELD EN TOCH ÉÉN kerk die

tijdelijk isoleert,

kerk

dan fjedeeld

zal dit ongetwijfeld

Zoodra een vergadering Christus

is

haar

de

zijn.

gesteldheid

is

van

wezen.

van het lichaam van

kerk verzekerd. dient

Volledig

is

injuistenzin genomen, en het organisme der kerk niet

gansche mystieke lichaam van Christus gegeven. organisme der kerk behoorcn al hare dcclen

anders

dan

Immers

tot het volledige

in het

als

organisme

deze zin nu kan velerlei

Op

35

invloed hebben, niet op haar

slechts openbaring

wezen

Bovendien het woord

laat.

ZIJN.

;

zoowel die nu reeds uitgegroeid zijn, of nog uitgroeien zullen. Bedoelt men daarentegen een gedeeltelijke organische openbaring van dit volledige organisme, voor zooverre in elke levenscel de natuur van geheel het organisme geschetst ligt, dan is zulk een kerkorganisme overal daar aanwezig, waar de kerk naar heur kerkelijk wezen op onmiskenbare

waarneembaar is, dat is in elke plaatselijke kerk. En nu kan ik ten slotte het woord organisme nog wel in een derden zin nemen, om uitte drukken, het natuurlijke levensverband

wijze

waarin deze onderscheidene organische levensopenbaringen met elkander staan, maar dan verkrijg ik daarmee nog nooit iets anders dan een relatief

en rekbaar begrip, dat

in

grooter of kleiner

omvang

zich

kan

uit-

de plaats kan treden voor het organische begrip van kerkeenheid dat reeds in de locale kerk gegeven was. Te zeggen, dat dit in den aanvang der reformatie wel zoo was, maar sedert de historie van drie eeuwen anders wierd, gaat evenmin op. Immers toen onze hervormers ook hier te lande opstonden, hadden dijen,

en dat

uit

dien hoofde nooit

in

de plaatselijke kerken reeds eeuwen lang bestaan, en evenzoo hadden de plaatselijke kerken reeds eeuwen lang heur kerkverband gehad, 't welk zich ook destijds naar de nationale grenzen richtte. Desniettemin hebben onze vaderen geen oogenblik geaarzeld, om onverwijld weer tot de locale kerk terug te gaan, en eerst uit deze locale kerken het kerkverband voor land en volk weder te doen herleven. Maar wat alles afdoet, de Heilige Schrift geeft hier beslissend getuigenis, en dat wel op tweeërlei wijs.

Ten

eerste doordien de heilige Apostelen alle plaatselijke formatie als

of kerk erkennen, en steeds spreken van de txxXrjaiat of ke r k en. Nooit daarentegen van een ixxliiaia of kerk als begrip van uitwendig organische kerkelijke eenheid. Zij richtten zich tot de kerk van Rome, tot de kerk van Corinthe, maar schrijven raï^ ii(nXij(jiai^' r//,- ralariu^, d. i. tot de kerken van Galatic. Zelfs de kerken van deze ééne provincie vat Paulus dus niet als uitwendige organische eenheid, maar ixi(Xtj(Jia

als

organische formatiën met eigen zelfstandigheid.

En

ten tweede, nergens

is

in

de schriften der heilige Apostelen een

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 61

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's