Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 47

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 47

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET AMBT ONDER HET NIEUW VERBOND. dien

verstande, dat in de eerste plaats

21

op den kansel, en voorts

bij

de kudde door haren herder met het Woord Gods worde geweid. Op tweeërlei, dat hieruit voortvloeit, dient de aandacht gevestigd. En elke ambtelijke verrichting,

wel ten eerste op het onloochenbare

feit,

dat de vier ambten van „her-

der, ouderling, diaken en leeraar" als vier stengels

en dus nooit als vier stekken

op één wortel bloeien,

mogen worden beschouwd,

elkander, elk in eigen aarde, op eigen wortel stoelen.

herder

in Jezus^

kerk

is

daarom tevens regeerambt;

die los naast

Het ambt van

terwijl

de regeer-

Woords te zijn gesloten, Woords hebben te waken.

ouderlingen, wel verre van buiten den dienst des veeleer voor de zuiverheid van den dienst des

En

gelijk het diaconaat overvloedig

Woord, en

moet

zijn

in vertroosting

met het

verreweg de meeste kerken mede in den ambtelijken raad der kerke zit, zoo staat ook het diaconaat midden in den dienst des Woords en behoort tevens vervlochten te zijn in het regeeringsorganisme der kerken. Terwijl eindelijk, hoezeer het diaconaat meer bijzonder het ambt is voor de betooning van een Christendom, dat niet in woorden bestaat, maar in kracht, desniettemin toch geen der drie overige ambten buiten den dienst der ontfermingen staat, en elk ambt verbeurd zou zijn, dat geen licht liet schijnen voor de menschen. De andere opmerking is, dat bij deze splitsing der ambten in de zichtbare kerk op aarde zich slechts herhaalt wat in het eigen Messiasambt van den Christus gezien werd. Gelijk toch dat ambt van Messias één in

dies in

oorsprong, aard en strekking

ambt van

is,

en zich niettemin

in

het drievoudig

koning deelt, zoo ook is het ambt der zichtbare kerk op aarde wel één in stam en wortel, maar gesplitst in zijn werking. Door het herder- en leerambt spreekt meer bijzonder onze hoogste Profeet en Leeraar door het presbyteriaat regeert in engeren zin onze eeuwige Koning en door het diaconaat worden op eigenaardige wijze de ontfermingen openbaar van onzen eeuwigen Hoogepriester, den „Christus Consolator." Maar evenals nu met gelijk recht kan beweerd dat de dienst des Woords én profetisch getuigt, én priesterlijk bidt, èn koninklijk heerscht, en evenzoo de beide andere diensten beurtelings aan elk der drie ambten van den Christus deel hebben, zoo liggen ook op aarde in de zichtbare kerk deze drie stengels dooreengevlochten, en gaat de juiste kennis van elk ambt op zichzelf te loor, indien men de worteleenheid van al deze ambten saam uit het oog verliest. En onze slotsom kan derhalve geen andere zijn, dan dat het kerkelijk ambt op aarde niets meer noch minder is dan instrument van het Messiasambt, teneinde hij, die een naam heeft ontvangen boven allen naam, op aarde al de eeuwen door, in het midden van 's Vaders uitverkorenen, profeet, priester en

;

;

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 47

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's