Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 182

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 182

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN REFORMATIE DOOR BREUKE MET HET KERKVERBAND.

156

de administratieve besturen zoowel

als bij

voogdij den kerkeraad trouw ter zijde

;

den rechter;

staat

de kerk-

behoeft de kerkeraad niet voor

van eigen leden of kerkgenooten met de wederpartijders bedan levert zulk een conflict weinig gevaar op, en zal ducht kerkverband in den regel eindigen met toe te geven en dat te het meer indien de lagere organen van het kerkverband (b. v. het Classicaal Bestuur) weigeren zich tot executie te leenen. Maar, het mag niet verheeld, zoo gunstig staan de kansen slechts zelden. In tal van kerkeraden zal een minderheid, meest met predikanten aan het hoofd, de zijde van het kerkverband tegen de trouw aan Gods Woord kiezen. In bijna alle gemeenten zal een deel van de kerkleden zich gebruiken laten om tegen den kerkeraad in oppositie te komen. In verreweg de meeste gevallen zal het Classicaal Bestuur zich de rol van politiedienaar gevallen laten. In zeer vele gevallen zal de kerkvoogdij de gebouwen, goederen en wat dies meer zij, aan de organen van het kerkverband in handen leveren. Al naargelang van de ministers, die den koning dienen, kennelijk vóór of tegen den geestvan het kerkverband gezind zijn, zal de administratie dedingen geworden laten of er hinderend tegen optreden. En eindelijk, al naarmate in de toongevende juridische kringen historisch onderzoek tot betere kennis van de kerkrechtelijke quaestiën geleid heeft, of wel gemis aan heulen

te zijn,

;

onderzoek nog

zulk

tot het

aankleven van conventioneele inzichten

noopt, zal de beslissing der hoogste rechterlijke macht het oorpron-

kerken handhaven, of wel dat recht, misschien voor

kelijk recht der

altoos, krenken.

Bijna evenwijdig hiermee zal de loop der zaken zich ontwikkelen,

onder de bestaande kerkorde, zetting van die kerkorde geboren wordt.

bijaldien het conflict niet

maar uit terz

En

ij

dat te meer, daar het voor kerkeraden, die

orde

in

conflict

kwamen,

altoos geraden zou danig te breken.

conflict,

bij

nog onder de kerk-

eenigszins dreigend uitvallen van dit

zijn,

terstond

met de kerkorde

als

zoo-

van de kerkeraden kan intusschen ook plaats aanleiding. Zoodra namelijk in een kerke Gods oprecht en trouwhartig schuldbesef over den ongeoorloofden en voor God geoordeelden kerkstaat gewekt is, en dit besef doordrong tot in de eonscientiën der ambtsdragers, en door hen in den kerkeraad werd ingedragen, zou zulk een kerkeraad te overwegen hebben, of de bestaande kerkorde reformatie der kerk naar eisch van Gods Woord toeliet. Indien niet, of het alsdan voor het minst mogelijk ware, die kerkorde zoo te wijzigen, dat de beletselen die Dit

grijpen

terzijde

zonder

zetten

bepaalde

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 182

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's