Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 96

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 96

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

"^78

LEERREGELS.

En

IV.

deze dood

volkomen

en

daarom van zoo groote kracht en waardigheid,

is

die denzelven

omdat de perpoon,

mensch

heilig

is,

geleden heeft, niet alleen een waarachtig

maar ook de eeniggeboren

Zone Gods,

van éénzelfde eeuwig en oneindig wezen met den Vader en den Heiligen Geest, zoodanig zijn

dood

onze Zaligmaker wezen moest.

als

Daarenboven, omdat

vergezelschapt geweest met het gevoel van den toorn Gods

is

en den vloek, dien wij door onze zonden verdiend hadden. Voorts

V.

de belofte des Evangelies, dat een iegelijk, die in den

is

maar

het

volken en menschen,

tot

gekruisten Christus gelooft, niet verderve, zal

welke

;

welbehagen

belofte allen

Doch dat

keeren,

noch

in

van bekeering en gelove.

velen, door het Evangelie geroepen zijnde, zich niet be-

Christus gelooven,

maar

in

ongeloof vergaan, zulks ge-

gebrek of ongenoegzaainheid van de offerande

door

schiedt .niet

zijn

Evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en

zijn

voorgesteld worden, met bevel

VI.

eeuwig leven hebben

welke God naar

Christi,

aan het kruis geofferd, maar door hunne eigene schuld. VII. Christus

Maar zoo velen van

als er waarachtiglijk

gelooven, en door den dood van

de zonden en het verderf verlost en behouden worden, die

weldaad

zelven genieten deze

alleen uit

Gods genade, hun van eeuwig-

heid in Christus gegeven, welke genade Hij niemand schuldig VIII.

Want

voornemen

dit is

is.

geweest de gansch vrije raad, de genadige wil en het

Godes des Vaders,

dat de levendigmakende en zaligmakende

kracht van den dierbaren dood zijns Zoons zich uitstrekken zoude tot alle

om

uitverkorenen,

alleen

die

met het rechtvaardigmakend geloof

te be-

gaven, en door hetzelve onfeilbaarlijk tot de zaligheid te brengen, dat

God Hij

heeft

dat Christus door het bloed zijns kruises

gewild,

is

:

(waarmede

het nieuwe verbond bevestigd heeft) uit alle volkeren, stammen, ge-

slachten en tongen, diegenen allen en alleen, krachtiglijk zoude verlossen, die

van eeuwigheid

gegeven

ook

zijn

zaligmakende

andere

heeft verworven, en

na

kelijke, zoo tot

als

van

gaven

alle

verkoren en van den Vader

Hem

het geloof, hetwelk Hij hun, gelijk

des Heiligen Geestes, door zijnen dood

hunne zonden, zoo de aangeborene

vóór het geloof begaan, door

zijn

als

wer-

bloed zoude reinigen,

den einde toe getrouwelijk bewaren, en ten laatste zonder eenige vlek

en rimpel heerlijk voor IX.

Deze

verkorenen, tijd,

de zaligheid

tot

dezelven begaven met

;

is

raad,

Hem

stellen.

voortkomende

uit

de eeuwige liefde Gods tot de uit-

van den aanbeginne der wereld

tot

op dezen tegenwoordigen

(de poorten der helle zich tevergeefs daar tegenstellende) krachtiglijk

vervuld geweest,

en

zal

ook voortaan vervuld worden, alzoo dat de

uit-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 96

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's