Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 193

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 193

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

ONDERSCHEIDING ÏUSSCHEN DE WARE EN VALSCHE KERK. Christus

zeker

daar

kerk

k a n zijn, maar kerkeraad onzer alleen het kerkv e r b a n d

167

Te minder geding kan blijven en in actieve schuld kan zijn. Daarom komt het ons voor, dat een aldus uitgeworpene door een hooger bestuur i". af heeft te wachten of zijn eigen kerkeraad zich leent tot executie van dat vonnis want doet hij dat niet en laat deze hem in het genot van de bediening der genademiddelen, zonder zijn naam van haar boek weg te nemen of daaraan openbaarheid te geven, zoo kan de uitgeworpene stil voortleven als ware er van uitwerping geen sprake; 20. executeert zijn eigen kerkeraad hem, dan behoort de

is

dit volstrekt niet.

buiten

het

;

gelijkgezinden

hij

om

zich te verzamelen en

met dezen een doleerende en eerst als ook dat belet wordt, mag hij tot uitwerping van zijn kerk en nieuwe formatie aangaan. Het geval dat een kerkeraad rechtstreeks afsnijdt is hierin besloten. En 40, kan het geval voorkomen, dat de Bedienaar des Woords door de kerkelijke regeering uit zijn ambt en uit zijn lidmaatschap wordt gezet, niet door wangedrag, maar ter oorzake van zijn vastkerk op

te richten;

30.

houden aan Gods Woord.

Ook

in dat geval is niet aanstonds uitgemaakt dat de kerk, waartoe Dienaar des Woords behoort, een synagoge des Satans is geworden. Het kan toch zijn, dat een vijandig hooger kerkbestuur dit vonnis sloeg, zonder dat zijn eigen kerk er zelf in bewilligde. En ook al ware het dat zijn eigen kerk, in verkeerde legitimiteitsbegrippen bevangen of ook uit vreeze, hem in den steek liet, dan volgt

deze

daaruit

nog geenszins dat zijn eigen kerk hem zelve zou hebben Ze kan dus in een synagoge des Satans zijn omgemaar uit zijn afzetting volgt dit op zich zelf niet.

uitgeworpen. slagen,

Daarom zouden we meenen,

dat zulk een afgezet en ontzet predivoort had te gaan met de prediking des Woords, kon het in de kerk; maar kon dit niet, dan daarbuiten. Dat hij, indien zijn kerkeraad zich aan dezen dienst onttrok, een doleerende kerk hadde op te

kant

stil

richten.

En, wierd ook

had

te

zoeken,

§

59.

dit hem belet, elders een dienst des Woords of wel de getrouwen had uit te leiden en opnieuw als kerk te formeeren.

Van de onderscheiding tusschen de ware en valsche kerk.

Ten einde beslissen,

neer

ze

echter de geloovige een vaste toetssteen hebbe

wanneer

om

te

kerk ophoudt een ware kerk te zijn, en wanbegint een valsche kerk te wezen, dient nader uiteengezet, zijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 193

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's