Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 40

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 40

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

t)E

14

KONING DER

macht, getuigt de Christus

alle

KERït.

gegeven

zelf,

in

hemel en op

aarde.''

Oorspronkelijk berust het gezag over de kerk dus, evenals alle andere

macht, alleen

Het

bij

God

vloeit voort uit

Drieëenig

d.

i.

bij

Vader, Zoon en Heiligen Geest.

de bron der goddelijke souvereiniteit, en in zooverre

de Christus Gods eigen Zoon en zelf God is, neemt hij ongetwijfeld ook aan die oorspronkelijke souvereine macht over de kerk goddelijk deel. Maar, en hier dient scherp op gelet, aangestelde Koning der kerk is Jezus niet als Gods Zoon, maar als onze Middelaar, want alleen als Middelaar bezit hij het souverein gezag over de kerk niet uit zichzelf,

gratie

mits

maar

altoos

is hij koning bij de gratie Gods, of liever overonverdiende gunst in zich sluit, door Godes

hoogbestel. De

in God Drieëenig alle souverein gezoowel om te gebieden in den staat en onder de volken, als om te gebieden in de kerk. Nu belieft het intusschen den Heere Heere, dit gezag noch over de volken noch over de kerk rechtstreeks uit te oefenen, en deswege stelt hij over de volken vorsten en stedehouders, en nu evenzoo over zijne kerk den Middelaar Christus. Gelijk dus de koningen der aarde een aan den souvereinen God ontleende autoriteit over de natiën hebben, evenzoo is Jezus onze Middelaar bekleed met eene aan den souvereinen God ontleendeautoriteit over de kerk.

zag

zaak staat dus alzoo, dat

rust,

Wel

is

aan den Zoon, opdat

hij

een waarachtig koning over

zijn

kerk

tevens ook macht gegeven over den Satan, die de zou kunnen kerk aanvecht en overweldigen wil, over de en gel en die uitgezonden worden om dergenen wil die de zaligheid beërven zullen, en zoo ook over vorsten en volken onder wier kronen en in wier midden de kerken optreden en bloeien maar dit doet niets af noch toe, aan het zijn,

;

en onloochenbaar feit, dat Jezus' koningschap over zijn kerk loon voor zijne onuitsprekelijke liefde is. Zijn loon is

ernstig

een op

zijn zelfofferande

Even

uit

gegrond.

dien hoofde

is

zijn

koningschap daarom ook van

terschap onafscheidelijk, en onafscheidelijk evenzoo van eere.

Golgotha

is

geen dood

beurtenis, die door

hem

feit,

maar de eeuwige

zijn

zijn pries-

profetische

altoos levende ge-

actief op de zielen zijner uitverkorenen

van uur

uur en van oogenblik tot oogenblik wordt toegepast. En overmits het Woord zonder gezag geen Woord Gods meer zijn zou, kan er in zijn kerk geen profetisch getuigenis naast zijn koningschap zijn. De priester en profeet zijn in den koning één, en voor de organisatie en formatie der kerk op aarde moet dus als door Gods Woord geoordeeld en als Jezus' eere aanrandend, afgewezen en bestreden elk pogen om een priesterschap na of naast Golgotha, om een gezagsfeer naast

tot

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 40

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's