Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 130

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 130

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

KERKEN-ORDENINGE,

112 met

weder opgenomen worde, volgende het

bekeeringe

zijner

professie

formulier daarvan zijnde.

LXXIX.

Wanneer de Dienaars

de^ Goddelijken Woords, Ouderlingen of

Diakenen, een openbare grove zonde bedrijven, die der Kerke schandelijk, ofte

ook

bij

Diakenen

der Overheid strafweerdig

is,

zullen wel de Ouderlingen en

voorgaande oordeel des Kerkenraads der zelver

door

terstond

en der naast gelegener Gemeente van hunnen dienst afgezet, maar de Die-

Maar

naars opgeschort worden. zijn, zal

aan

LXXX.

valsche

:

pheraie,

geheel van den dienst af te zetten

zij

Voorts onder de grove zonden, die weerdig

of afstellinge ste

of

oordeel der Classe staan.

't

met opschortinge

zijn

dienst gestraft te worden, zijn deze

van den

de voornaam-

of Ketterije, openbare scheurmakinge, openlijke

leere

blas-

trouwelooze verlatinge zijns dienstes^ of indringinge in

Simonie,

eens anderen dienst, meineedigheid, echtbreuk, hoererije, dieverije, geweld,

gewoonlijke

den en

en

dronkenschap,

grove feiten,

een

in

veehterij,

den

die

gewin.

vuil

Kortelijk alle de zon-

bedrijver voor de wereld eerloos

gemeen Lidmaat der Kerken der

ander

maken,

afsnijdinge weerdig

zouden gerekend worden.

LXXXI. onder

De Dienaren

des Woords, Ouderlingen

en

Diakenen

zullen

elkander de Christelijke Censure oefenen, en malkanderen van de

bedieninge huns ambts vriendelijk vermanen.

LXXXII. Dengenen of

getuigenisse

worden,

onder

die uit de gemeente

vertrekken, zal een Attestatie

huns wandels met advijs des Kerkenraads medegegeven

den

Zegel

Kerke,

der

of,

daar

geen

Zegel

is,

van

twee onderteekend.

LXXXIII. Voorts

zal

den Armen,

om genoegzame

van den Diakenen bijstand gedaan worden, naar

nende op den rugge

van hunne

willen, en de hulpe die

LXXXIV.

Geen

Attestatie de plaatsen,

men hun

Kerke

zal

oorzaken vertrekkende,

discretie,

zal

mits aanteeke-

daar

zij

henen

gedaan hebben.

over andere Kerken, geen Dienaar over

andere Dienaren, geen Ouderling of Diaken over andere Ouderlingen

of

Diakenen eenige heerschappij voeren.

LXXXV.

In middelmatige dingen zal

men de

Buitenlandsche Kerken niet

verwerpen, die ander gebruik hebben dan wij.

LXXXVI. Deze zijn alzoo gesteld

Artikelen, de wettelijke Ordeninge der Kerken aangaande,

en aangenomen met gemeen accoord, dat

zij

(zo het profijt

der Kerken anders vereischte) veranderd, vermeejderd of verminderd mo-

gen en behooren

te

worden,

't

En

Classe of Synode vrijstaan zulks

zal te

nochtans geen bijzondere Gemeente,

doen, maar zullen neerstigheid doen

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 130

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's