Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 48

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 48

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

DE WERKING VAN DEN

22

H.

GEEST IN HET AMBT.

Een geconcentreerd ambt van oogenblik tot oogenblik van het eenig Middelaarsambt uitgaande, dat geroepen is om het ééne Woord te prediken in het herderambt, door het doctoraat te bepleiten, en tot heerschappij te brengen, tegenover de zonde door het presbyteriaat, en tegenover de ellende, als vrucht der zonde, in het ambt der diaconen. profeteere, regeere, leere en ontferming doe. alzoo,

§

Op welke

wijze de Heilige Geest het aardsche ambt met het hemelsche Messiasambt van Koning Jezus

12.

saamverbindt. Het opvaren van Jezus naar den hemel is een werkelijk feit dat in onverzwakte beteekenis moet erkend worden. Het mag derhalve niet voorgesteld alsof Jezus ook na zijn hemelvaart toch eigenlijk wel op aarde was. Neen hij is nu in den hemel en blijft daar tot aan den dag der wederoprichting aller dingen. Wel is hij de zijnen nabij in de wer-

kingen van zijn genade, majesteit en geest, maar niet persoonlijk. In het heilig sacrament des Avondmaals zelf daalt Jezus niet tot de uitverkorenen neder, maar trekt hun zielen tot zich op, om ze, niet op aarde,

maar in den hemel, met den drank van

te spijzen zijn

met zijn waarachtig lichaam en te drenken Met name tegenover de leer der Lu-

bloed.

thersche broederen op dit punt handhaafden de zuiverder of gereformeerde leeraren, even als Calvijn, steeds en onverzettelijk het „i n

coelum subvecta" verkorene

van de verloste

ziel,

d.

i.

dat de

ziel

des

uit-

Avondmaals in den hemel werd opgenomen, en alzoo door den Immanuël gevoed. Er is eenmaal een zending van Jezus naar deze aarde geweest; maar bij

het heilig sacrament des

deze zending heeft nu uit en

thans vervangen door een andere,

t. w. en niet nu, maar er nogmaals een zending van den Zoon

is

door de zending van den Heiligen Geest; eerst in

den jongsten dag

zal

om zich te ontfermen, maar om gehouden over levenden en dooden. In deze tusschenbedeeling nu moet daarom de kerk haar Hoofd steeds daarboven zoeken, en „heeft ze te zoeken de dingen die boven zijn waar

plaats grijpen, dan niet

richt

meer

te

Christus

is, zittende ter rechterhand Gods". Overmits ze nu echter desniettemin op aarde nog toeft en zich op aarde openbaren moet, zoo ontstaat de vraag, op wat wijze alsnu de band gelegd wordt, die het kerkelijk ambt op aarde aan het Messiasambt van Koning Jezus verbindt en op die vraag nu is het antwoord: deze band wordt gelegd door

den Heiligen Geest. Immers de persoon van den Heiligen Geest is thans de Gezondene, die op aarde werkt, en die als zoodanig niet alleen

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 48

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's