Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 177

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 177

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

;

VAN REFORMATIE DOOR BREUKE MET HET KERKVERBAND. op

zijn

uiterste spitse tusschen

kerkeHjk verband, dat

I5I

den onrechtmatig gevonnisde en het

hem dwingen

wil.

nu zou het onverantwoordehjk van zulk een persoon zijn, indien hij zich onderwierp. Dit ware afval van de eens betoonde trouw. ¥m niets zal hem dan resten, dan om toch tot de Sacramenten toe te treden, en worden die hem met geweld geweigerd, met gelijkgezinden een eigen bediening der genademiddelen op te richten, of mist hij gelijkgezinden, elders in een andere kerk te zoeken, wat zijn eigen kerk hem onthoudt. Leidt dit dan tot zijn afsnijding, dan behoeft hij daarom zich zelf nog volstrekt niet als van de kerk afgesneden te beschouwen, maar wel rust dan op hem de verplichting, om tot nieuwe organisatie in In

een

zulk

geval

kerk over te gaan, en, zonder vertoon of zucht naar opspraak, de vreeze Gods de hand aan te leggen, opdat hij voor zich en de zijnen en zijn medestanders weer de zuivere bediening der genademiddelen erlange. Het tweede gestelde geval, dat hij namelijk door een vonnis in hooger beroep met het kerkverband in conflict komt, kan of zoo staan dat hij zelf tegen een besluit van zijn kerkeraad in appèl kwam, of dat zijn kerkeraad hem wel gelijk gaf, maar een ander in appèl zijn

in

kwam

komt dit op hetvan het conflict al spoedig saamvallen met het verloop van het zooeven besproken conflict. Immers hij zal zich óf aan het vonnis onderwerpen, en dan is er geen conflict meer óf w^el hij zal zich niet kunnen onderwerpen, en dan moet of het kerkverband de zaak loopen laten, of wel, het komt ten laatste toch tot afsnijding, en uit die afsnijding wordt voor den afgesnedene weer gelijke plicht als boven tot zelfstandig optreden geboren. tegen het kerkeraadsbesluit. Feitelijk echter

zelfde neer, en zal het verloop

gewone leden en het kerkvermet d e kerk als zoodanig, reden waarom we de verdere bespreking van Feitelijk

band dus

zullen

conflicten tusschen

steeds de quaestie te berde brengen van breuke

dit soort conflict

verschuiven naar de volgende paragraaf.

ons, eer we tot de conflicten van kerkeraad en kerkverband komen, nog de bespreking van het wezenlijk afwijkend soort conflict met het kerkverband, hetwelk dan ontstaat, indien het verzet niet uitgaat van gewone leden, maar van personen in kerke-

Intusschen

lijke

rest

ambten of betrekkingen. soort conflict neemt meestal een

Dit

veel ernstiger verloop. Geminder schadelijk, maar ook minder tref baar voor kerkelijke tuchtmiddelen. Afsnijding van gewone leden komt zelfs bijna nooit voor. Zekere schaamte, gepaard met besef van on-

wone leden toch

zijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 177

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's