Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 68

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 68

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

WAAR HET GEZAG

42

IN

DE ZICHTBARE KERK BERUST.

geen scheidsgerecht of andere uitkomst, op beiderzijds bedongen is. Al zulk gezag intusschen is niet het gekring der kerk als zoodanig thuis hoort. Er is zeer denkbaar, en ze zijn er onder het kruis in menigte geweest, die noch staatsrechtelijke noch burgerlijke rechten bezaten en zelfs elke confoederatie misten, en nochtans kerken waren. Waar van gezag in de kerke Christi sprake valt is daarom uitsluitend dat eigenaardig gezag bedoeld, dat in haar eigen boezem wordt uitgeoefend over zaken haar wezen als kerk rakende. Een kerk is, eenmaal geformeerd zijnde, een instituut, waarin bevoegdheid om te bevelen en daden van hoogheid uit te oefenen staat naast den uit dat gezag voortvloeienden plicht om te gehoorzamen en eere te bieden. De vraag is nu maar, waar dit gezag berust, en wel berust, niet voor het onzichtbare, in mystieken zin, maar voor wat het kerkelijk instikerken, indien bindende wijze, zag dat in den goed een kerk

tuut aangaat, in het zichtbare.

En op

nu is te antwoorden Het gezag in en over de haar Koning en Heer, aan wien het door God Drieëenig is overgegeven, en deze eenige Koning en Heer oefent dit zijn heerlijk en souverein gezag rechtstreeks uit door zijn Woord, die vraag

kerk berust

:

in

d. i. door de H. Schriftuur, door zijnen Geest, die als Werker in de harten optreedt en door de lotgevallen in lief en leed die hij over zijn kerke op aarde beschikt. Recht om te bevelen en daden van hoogheid, als souverein, uit te oefenen, berust dus onder menschen bij niemand. Er is in de kerk geen andere Overheid dan haar Koning en Heer, en noch overdrachtelijk noch bij maniere van spreken, mag ooit van iemand gezegd, dat hem de overhoogheid over eenige kerke Christi toekomt. Wel kan van kerkelijke overheid gewaagd, in den zin, waarin onze vaderen ook parlementsleden, als

volksvertegenwoordigers, i

n fe

r

i

o

r e

s" eerden

;

en

„overheid" geheel verdween, indien

de

maar nu

men eenigen mensch

ambtenaren,

in

is

onze dagen

„m agistratus

als

dit

gebruik van den naam

elk spreken van „kerkelijke overheid",

bedoelt, ongerijmd geworden. Souvereine

of overhoogheid (gelijk onze ouden spraken) in de kerk onder menschen te zoeken, is ontkennen dat Jezus koning is, of dat

hoogheid, hij

leeft,

of ook dat

hij

nog inderdaad macht op aarde rechtstreeks

uitoefent.

Alle

daarom

gezag door menschelijke personen altoos het omgekeerde van de

bedienend.

in

de kerk uitgeoefend

overhoogheid,

Gelijk een ambtenaar zeer zeker gezag uitoefent,

nooit dan in naam, op

last,

onder verantwoordelijkheid

krachtens de hoogheid

aan

hem, zoo ook

is

zijns

alle

t.

is

w.

maar

konings en

gezag dat

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 68

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's