Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 149

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 149

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN REFORMATIE DOOR GEESTELIJKE OPWEKKING.

I23

doen schitteren van het gewaad des lofs voor een benauwden is dan aanstekeHjk. Aanstekelijk als een vuur, dat door vonk op vonk zich mededeelt. Het springt over van ziel op ziel, van huis op huis, van kerk op kerk, altoos onder het blazen van den wind des Geestes. En de uitkomst is, dat weer in wijden kring veel dieper dan in lang de verdoemclijkheid onzer natuur gepeild, onze onmacht zonder terughouding beleden, het kruis volvaardigcr aangegrepen, de rijkdom Christi zaliger genoten en de vruchten des Geestes overvloediger in ootmoedigheid en langmoedigheid geteeld worden. In drieërlei bedding vloeit dan deze stroom des levens uit. Allereerst in verrijking van het verborgen leven des harten voor God. De mystieke werking van de réveil. Het weervinden van den verlorenen Trooster in ons hart. Een uitgaan in het heilgeheim, een

geest,

dat

naar

het heilige vreêverbond aan zijn gunstgenooten vertoond Voorwaar, een volzalige genieting. Een hier reeds proeven van het manna, in hooger oord geteeld. Onderscheiden hiervan is de strooming, die op heiliging van

wordt.

wandel om iets

doelt; niet (tenzij het sectarisch wordt) als iets bijzonders, hoogers dan anderen te bereiken, maar eenvoudig als vernieuwing van zijn bekeering, en dus gekenmerkt door een meer afsterven van den ouden mensch; om de zonde hoe langs zoo meer te haten en te vlieden; en gekenmerkt evenzeer door een weer opstaan van den nieuwen mensch, in hartelijke lust en liefde, om niet slechts naar enkele, maar naar alle Gods geboden te leven. Waar dan riog bijkomt de heilige drift om ons voor anderen over de grootheid der liefde van Christus te openbaren, of wil men de bedding der zending. Aan Philadelphia schrijft de Heere Jezus: „Ziet,

heb

ik

enkelen

een

geopende

deur voor u gegeven, ook geef ik u

maken dat ze zullen komen en aanbidden aan uwe voeten." En in gelijken zin verleent de Heere nu nog aan elke kerk, die geestelijk uit haar doodslaap opwaakt, macht om voor zijn Koninkrijk te winnen; niet slechts door zending onder Kaffers of Eskimo's, maar heerlijker nog door winning van wie nabij

uit

de Joden en ik zal

is.

Het geheim

nu, of zulk een „geestelijke vervvakkering" zuiver zal

de vraag, of deze drie stroomingen onderling in juiste verhouding blijven. Want, gebeurt dit niet, dan ontstaat het gevaar voor sectarische ontaarding in gemaniëreerde heiligheid bij de personen van wilskracht, en in oppervlakkige veeldoenerij bij de lieden loopen,

ligt in

der uitwendigheid. Blijven

daarentegen

die

drie

stroomingen

in

onderling verband,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 149

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's