Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 91

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 91

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

WAT DE §

CIIRISTl

TE DOEN HEBBEN.

65

Wat de Diakenen in de kerke Christi te doen hebben.

25.

Het ambt van Diakenen telijke

KEKKE

r)lAKENP:N IN DF.

daarna

kerk,

reeds

is

geheellijk

in

ten

deele

in

de oude Chris-

de Roomsche kerk bedorven, en

de

Reformatie slechts gedeeltelijk in eerc hersteld. Slechts ij k, doordien de Luthersche kerk het wegliet maar g gedeeltelijk ook, doordien het zelfs in de gereformeerde kerk nooit

tijdens

dee

e

1

1

e

1

;

genoegzame ontwikkeling kwam. Een Diaken bekleedt een ambt, koninklijk door Christus hem opgedragen ambt, evengoed als de Dienaar des Woords en de Ouderling. Te zeggen dat Diakenen

tot

een in

het

stoffelijke

ouderlingen

arbeiden

staan,

die

in

dus lager dan de predikanten en de

en het

geestelijke

arbeiden,

is

een valsche

ambt van Diaken slechts in zijn hoogere beteekenis wo'rdt genomen. Het Diaconaat is het ambt der Christelijke liefde, en gelijk de Heere Christus tijdens zijn omwandeling op aarde tweeërlei Goddelijk werk deed, namelijk ten scheiding,

die

wegvalt, zoodra het

om de zonde te stuiten, en ten andere de ellende van kranken en hongerigen lenigen, om de gevolgen der zonde te breken, zoo moest ook in Christus' kerk het Diaconaat naast het eerste het Evangelie prediken

om naast de bediening van het Goddelijk Woord openbaren de bediening der Goddelijke barmhartigheid. Het Diaconaat mag dus volstrekt niet opgaan in collecteeren en bedeelen van behoeftige personen, maar dient zich allengs te ontwikkelen als het heerlijk orgaan der kerk voor de Christelijke philanthropie. De zorge voor weezen en weduwen, voor ouden van dagen en kranken, voor blinden en idioten, voor krankzinnigen en ongeneeslijke kranken, ja zelfs voor gevangenen, ook voor doorreizende vreemdelingen, enz. ligt op der Diakenen weg. En terwijl zij op deze wijs de ellendigcn Fresbyteriaat staan,

te

des Heeren hebben te helpen, te steunen en te troosten, niet alleen

door geld en goed, maar ook door geestelijke vertroosting, hebben ze tevens de gemeente geestelijk te bewerken door haar te leeren geven. Geven van geld is voor den zelfzuchtigen en hcbzuchtigen mensch een geestelijke daad, waartoe alleen genade bekwaamt, maar die ook genade brengt, en de Diakenen schieten te kort in plichtsbetrachting jegens de gemeente, indien ze haar dit geven niet leeren. Wel verre dus van het Diaconaat als een bloot stoffelijk

geestelijk

ambt ambt

te

minachten,

te eeren,

ook

heeft al

men

wordt het

het veeleer als een zelfs

hoog

heden ten dage nog

in geen enkele kerk naar dien eiscli bediend. Diaconessen bekleeden geen ambt, maar zijn als helpsters der Diakenen

bijna

5

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 91

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's