Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 179

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 179

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

!

VAN REFORMATIE DOOR BREUKE MET HET KERKVERBAND. des

Woords

levenspositie, zijn

toch

zwijgen,

te

óf leerende

een nieuwen lijdensweg voort

hem

die

Op

weg

niet zijn

minder dan afsnijding van zijn ontneming van heel

werkkring,

en dat met den prikkel er achter,

levensbestaan,

loos

afzetting

is

wegneming van

op

te treden,

te zetten.

om

óf trouwe-

en alzoo het conflict op

Denk aan Kohlbrugge, wat

des lijdens heeft gekost

Woords

dien grond nu zeggen we, dat er in den bedienaar des

een veel hoogere genade wordt geëischt,

trouw

I53

te blijven,

dan

in

een gewoon

om

lid

in

zulk een conflict ge-

of ouderling.

De

zedelijke

triomf over vleesch en zonde moet in den leeraar zooveel machtiger, zijn

lust

bereidheid om zijn Heer te dienen zooveel onverwinlijker, zijn aan gehoorzaamheid zooveel sterker, zijn offervaardigheid zooveel

schitterender uitblinken.

Gewone

leden

en ook ouderlingen, die zoo gereed

ontrouw onzer

zijn

om

over

mochten zich dan ook wel eens afvragen of zij even getrouw zouden bevonden worden, als er ook hun geheele levenspositie, ja het brood van vrouw en kinderen meê op het spel stond. Maar aan den anderen kant moet dan ook geijverd in gebeden, of

de

leeraars

te

klagen,

God believen mocht, in het hart van recht vele Bedienaren des Woords deze overvloedige genade uit te storten de verleiding in het

;

hen te breken van veel valsche redeneering waarmee zij hunne zielen ophouden en alzoo aan de kerken Christi die natuurlijke leiders voor heur reformatie te schenken, zonder wier voorgang en medewerking de reformeering eener kerk zoo zelden is gelukt. En wierd die bede verhoord, dan zou ook de buitengewone mate van zedelijken moed en geloofskracht, die in de Bedienaren zich ontwikkelde, aan hun woord zulk een gloed en aan hun optreden zulk een kracht leenen, dat de tegenstand in het kerkverband vanzelf bezweek. Alleen door de geestelijke verwakkering der Bedienaren des Woords kan een kerk gered worden, maar ook alleen door de lijdelijkheid der leeraren blijft een vijandig kerkverband krachtig. De gevolgen van een conflict tusschen leeraars en het kerkverband zijn dan ook altoos ernstig. Hetzij ernstig in droeven zin, doordien de Bedienaar des Woords na een oogenblik van ijver, het hoofd weer in den schoot legt, en dus de zake Gods, die hij zich onderwond op te nemen, weer prijs ;

geeft.

Hetzij

geschorst kerk,

ernstig

in

rechtstreeksche gevolgen.

wordt, moet

of kan

dit

niet,

in

Want

een leeraar die

zulk een geval blijven doorpreeken in de

dan buiten de kerk

;

en zet

men hem

af,

dan

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 179

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's