Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 44

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 44

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

:

»b

BELIJDENISSE DES GELOOFS.

beteekend wordt, hetwelk den geloovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatsten

ontvangen het heilige Sacrament in de verzamelingen des

wij

:

Gods met ootmoedigheid en eerbiedinge, onder

volks

heilige gedachtenis des doods

houdende eene

'ons

van Christus onzes Zaligmakers, met dank-

zegging, en doen aldaar belijdenisse onzes geloofs en der Christelijke religie.

Daarom behoort

hebben

te

dezen drinkbeker,

uit

wij

en

gedaan

verdoemelijke

vermengd

en

men

zich

begeven, zonder zich zelven

te

etende van dit brood en drinkende

hij,

Daarom verwerpen

naaste.

vonden,

hebben,

de menschen

die

als ontheiligingen

een vurige

tot

wij alle vermenge-

de Sacramenten

bij

derzelven,

en

zeggen,

moet laten vergenoegen met de verordening, die Christus en

Apostelen

zijne

daartoe

opdat

ete en drinke zich zelven het oordeel. Kortelijk,

God en onzen

liefde jegens

dat

niet

;

door het gebruik dezes heiligen Sacraments beweegd

zijn

lingen

niemand

zich

wel beproefd

eerst

ons

hebben, en spreken gelijk

geleerd

daarvan ge-

zij

sproken hebben.

XXXVI. Pan Wij gelooven

ambt bcr

l)et

@ticrl)db.

dat onze goede God, uit oorzaak der verdorvenheid des

mensehelijken geslachts. Koningen, Prinsen en Overheden verordend heeft, willende

de wereld geregeerd worde door wetten en politiën, opdat

dat

de ongebondenheid der menschen bedwongen worde en het

onder

ordinantie heid

zivaard

het

Politie,

om

te

het

rijk

Jezus

weren en des

zijn

Woord

te

zij,

betalen,

uit te

te

tot

te

voorderen;

God van een

te

straffe

boozen en bescherming der

nemen en

te

te

waken over

Woord

werpen, en het Koninkrijk des

Evangeliums overal

iegelijk geëerd en gediend ieder,

worde

hun eere en eerbiedinge die niet strijden

om

te

van

doen

gelijk Hij

van wat kwaliteit, conditie of

schuldig zich den Overheden te onderwerpen,

zijn in alle dingen,

met goede

Hij de Over-

afgoderij en valschen godsdienst,

alle

gronde 't

der

acht te

alles

heejt

houden aan den Heiligen Kerkendienst

gebiedt. Voorts: een

is

Tot dien einde

niet alleen

roeien

Anti-christs

Christus

staat hij

is,

maar ook de hand

prediken, opdat in

handen gegeven

in

En hun ambt

vromen.

de

menschen toega.

de

toe te dragen en

schattingen

hun gehoorzaam

te

tegen Gods Woord, voor hen biddende

in

hunne

en

dat

En

hierover verwerpen wij de Wederdoopers en andere oproerige menschen,

irij

gebeden, een

opdat ze de Heere stieren wille in

gerust

en

stil

leven leidon

in

al

alle godzaligheid

hunne wegen, en eerbaarheid.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 44

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's