Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 96

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 96

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

HOE HEÏ SÏAAT MET DER KERKEN GOEDEREN.

70 uit

deze vaste bezittingen niet voldoende,

om te zorgen

voor

localiteit

en

dienstpersoneel, den eeredienst in stand te

houden en de ambtsdragers behoorlijk te bezoldigen, dan behoort de kerk bovendien nog door inzameling van vrije giften of door hoofdelijken omslag dit tekort aan te vujlen. Het beheer over deze goederen en inkomsten staat aan de kerk zelve. Het is haar goed, het zijn haar gelden, die ten haren bate besteed moeten worden en waarvoor z ij verantwoordelijk is. De wijze waarop zij dit beheer voeren kan, is velerlei. Oudtijds

Nu ze

liet

zij

dit

die wegviel stelde dit deels

veelszins over aan de gereformeerde overheid. zij

eigen voogden en beheerders aan, en deed

rechtstreeks, deels door den kerkeraad.

Naar beginsel

navolgende regelen hierbij als leiddraad te strekken, i". In zeer kleine kerken kan dit beheer overgegeven worden aan de Diakenen, als belast met den algemeenen dienst der tafelen, d. i. van alle geld, en niet alleen van het geld der armen. 2^. In gewone en grootere gemeenten is dit noch doenlijk noch raadzaam. Niet doendienen

lijk,

de

daar de diakenen,

bij

hun gebrekkige

organisatie, reeds

taak voor twee derden onafgedaan moeten laten.

hun eigen

En evenmin

raad-

zaam, omdat het geestelijk karakter van het Diaconaat er schade bij lijdt. 3". Men doet beter met in het beheer niet door den kerkeraad te laten voorzien, daar deze als ambtelijk collegie een eigen roeping heeft en

de kerkvoogdij niet ambtelijk, slechts zaak

En

Het veihgst gaat men derhalve, indien men door

4".

is

van commissie. alle

leden der

kerk, onder de leiding van den kerkeraad, een afzonderlijk collegie van

kerkvoogden benoemt, en vc orts, eenige kerkleden naast hen committeert, om de rekening en verantwoording van kerkvoogden op te nemen. Hoofdelijke omslag steunt niet op het beginsel der liefde, maar op verplichting naar rechten. Zulk een aanslag mag dientengevolge nooit gebezigd, om aalmoezen te vervangen en in den nood der armen te voorzien maar mag zeer wel aangewend, om saam de kosten te vergoeden, die men saam als kerk maakt. Een kerk die ;

een gebouw gebruikt, dienstpersoneel houdt, een orgel laat bespelen en zich verbindt een predikant te bezoldigen, doet telken jare gezamenlijke

uitgaven,

jaarlijksche

schuld

maakt gezamenlijke kosten, en gaat alzoo een Al nu wat uitgave voor eigen gebruik,

aan.

voor eigen genieting en schuld voor eigen uitgave is, valt onder de rubriek van aalmoes, maar is en blijft t r b u t u m, d. i. wat men in rechten verschuldigd is. Dit nu kan men of vrijwillig bijeenbrengen, of gaat dat niet, dan moet men de kosten onder elkaar verrekenen en verdeden. Maar ook al brengt men deze gelden vriiwillig bijeen, dan zijn het nog nooit aalmoezen, maar

kosten nooit

i

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 96

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's