Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 190

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 190

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN REPOKMATIE DOOR BREUK.E MET DE BESTAANDE KERK

164

.

Hij zal zelf, niet uit hoovaardij, maar uit stille onderwerping Gods Woord, weigeren te doen, wat niet goed voor God is, en doen wat naar Gods Woord moet gedaan, ook al poogt men het

den.

aan

hem

te beletten.

smaad

dien

zal

Brengt

hem

smaad, berokkent dit hem lijden, hij „verheugd dat hij waardig is geacht

dit

willig dragen,

En komt het eindelijk smaadheid te lijden." den publieken dienst zijner kerk niet meer de bediening der genademiddelen voor zich en zijn huis vinden kan, zoo zal hij overwegen, of de krankheid der kerk misschien slechts een tijdelijke bezwijming is, en door zelf de hand aan den ploeg te slaan, een poging wagen om haar als doleerende kerk aan zich-

om

Christus

zoover

dat

zelven

te

naam en

in

En

hergeven.

poging

elke

en

wille

hij

zijn

eerst,

waar

al

deze middelen

zachter reformatie

tot

Woord

blijkt

zijn uitgeput,

den haat tegen Gods

slechts te klaarder naar buiten te lokken,

zal

vraag voor zichzelven beslissen, of God de Heere hem het licht wil geven, om vastelijk in te zien of zijn kerk misschien reeds Synagoge des Satans is geworden. En dan ja, als hij die vraag, langs den weg niet van betoog en de

hij

maar van boete en persoonlijke bekeering, helaas, met moet beantwoorden, dan, het spreekt van zelf, j a moet haar aanstonds den scheidbrief gezonden, dan is de breuke

redeneering,

een

ontzettend

beslist.

Niet

met eigen uittreden de taak der reformatie dan

echter alsof

ware afgeloopen.

Wie schipbreuk kelingen

en

niet

leed, en zelf gered, zich

om

zijn

medeschipbreu-

niet bekommerde, zou schuldig staan aan hardvochtigheid;

hardvochtigheid,

maar door teedere

liefde

met

innerlijke

de trek uit het beeld van Hem, naar wiens evenbeeld we moeten hernieuwd worden. om ook Zelf uittreden brengt derhalve de plicht met zich, uw medebroederen tot uittreden te bewegen. Door de vlammen heen redt soms de spuitgast een hem vreemd kind, een hem vreemde vrouw uit de vlammen. Dat, kinderen des Heeren, is het ontferming bewogen

u beschamende kend staat.

zijn,

voorbeeld,

is

waarin

uw

|^heilige

roeping

u

getee-

zelfs hiermee is de reformatie-taak nog niet ten einde. Goed, het zij zoo, die kerk, waarin ge geboren werdt en gedoopt zijt, is dan naar uw vaste overtuiging Synagoge des Satans geworden, maar waar is dan nu de ware kerk? Immers, op uzelven blijven moogt ge niet. Tenzij het bleek, dat geen kerk van Christus zich in uw woon-

Maar

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 190

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's