Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 214

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 214

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE REFORMATIE EN DE OVERHEID. deze ernstige

Maar, niettegenstaande niet

licht

achten,

blijven

we

bezwaren, die

we

volstrekt

desniettemin onbewimpeld uitspreken:

Een schavot voor den ketter vragen we naam des Heeren niet.

den

in

wete en versta de gemeente onzes Heeren Jesu Christi aan de kinderen Gods, die liefde kennen, wel scherDie leeraars, die zeggen ook nu nog pelijk op de ziel gebonden Art. 36, voor wat deze zinsneê aangaat, te handhaven, leggen aan het volk des Heeren den eisch voor, dat ze dit schavotteeren van de ketters zullen goedkeuren, neen meer nog, als door God gewild,

Want,

wel,

en

dit

dit zij

:

zullen

belijden,

en

op

zich

de

verantwoordelijkheid zullen

nemen

voor het weer vergieten van het ketterbloed. Achten de kinderen Gods in deze landen, dit nu te mogen doen, natuurlijk dan moeten ze ons in dezen deele veroordeelen. Maar ook, spreekt een betere getuige in hen: „Een schavot ik niet!" laat ze dan voor den ketter oprichten

mag

de onze te voegen, opdat van het vertegenstanders en de voorstanders in zuivere der ketters schavotteeren branden of staan. elkander positie tegenover Gelijk men weet, ontkennen we daarom allerminst hetgeen uit

den moed hebben openlijk hun stem

bij

Christus' koningschap en de beide tafelen der wet voor de overheid voortvloeit. Dit echter

afgehandeld

is

in vorige

paragraphen en

mag

dus hier niet herhaald. Slechts dit zij ons nog vergund hier bij te voegen. Hoewel onze tegenstanders moeten volhouden dat ook Nero verplicht was de ketters, naar eigen oordeel, (d. i. de mannen, die hij voor ketters hield) ter laatster instantie, te verbranden, geven

goed kan vervuld doende van de gereformeerde religie. En overmits nu zulk een Overheid er niet is, noch in ons land te komen staat, zoo willen we gevraagd hebben, of het goed is, de broederen te verdeelen over zoo pijnlijk vraagstuk, als het schavot voor den hard-

ze feitelijk toch toe, dat deze plicht rechtens alleen

wordendoor een overheid

professie

nekkigen ketter. Wij althans blijven ons vleien met de hoop, dat zelfs die leeraars, die thans bij voorkeur voor het behouden dezer schavot-zinsnede in Art. 36 ijveren, zelven de eersten zouden zijn, om voor de consequentie van hun stelsel terug te deinzen, als de Burgemeester hunner woonplaats eens feitelijk een ketter op het schavot of op den brandstapel liet brengen.

Ons dunkt,

in die ure

zouden ze

terbloed, zelven water aandragen

om

dan te roepen om het kethoutmijt te blusbrandende de

liever,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 214

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's