Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 200

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 200

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

t74

ONDERSCHEIDING TUSSCHEN DË WARE EN VALSCHE KERK.

tijdelijk

kan' wegvallen,

zonder dat de kerk vervalt, En nog

kerk onder Israël dit herhaaldelijk toonde.

gelijk

de

verder gaat dit

met de tucht, die onmisbaar is om de kerk in goede orde te houden, maar wier wegvallen nog niet aanstontis het wezen der kerk opheft. Maar voorts laten deze kenteekenen ook zekere speelruimte toe, zoodat ze zuiverder en min zuiver zich kunnen vertoonen, en naar gelang ze meer of minder naar de Schrift naderen, de kerk, hoewel ze kerk blijft, zuiverder of onzuiverder maken. Niet dat men dit zoover mag trekken, dat gronddwalingen zouden te dulden zijn, maar wel dus een kerk, die in de grondstukken der leer dwaalt, niet staan kan blijven, zoo houdt ze daarom nog niet op kerk te Een kerk kan zelfs zijn, al is het dat ze in enkele opzichten dwaalt. onzuiver en ten deele bedorven zijn, zonder dat ze ophoudt kerk te zijn. Eindelijk zij opgemerkt, dat een kerk niet mag beoordeeld naar de lichtere vlekken. Gelijk

.

.

.

voor ga n ge rs, maar uit de publieke door de kerk als zoodanig aanvaard en behouden is." i) Calvijn dacht evenzoo. Zijn uitlatingen zijn soms zelfs nog krasser. Een kerke Gods erkent hij overal waar nog prediking is en de Sacramenten bediend worden. „Waar ook de prediking des Woords nog met eerbied wordt aangehoord en de sacramenten niet verwaarloosd worden, daar is op dat

bijzondere gevoelens van haar belijdenis die

de gestalte der kerk nog aanwezig" 2). En waarschuwt Calvijn dan ook, dat men van een kerk, waar deze teekenen nog eenigszins gevonden worden, toch vooral zich niet „Scheiden van de kerk is afval van God en Chriszal afscheiden: tus, en er kan geen grooter gruwel worden uitgedacht, dan door ontrouw het huwelijk te scheiden, dat de eerstgeboren Zoon van oogenblik

ongetwijfeld

zeer ernstig

God met

ons heeft willen aangaan

!"

3)

volgende hoofdstuk, wie zou den naam van kerk durven betwisten aan een vergadering, aan wie God de prediking des woords en de Bediening der Sacramenten nog gunt Zelfs in den afval van Israël waren nog zekere graden" 4). En dan

„Wie

zou, zegt

hij

in het

.

wijst hij er op,

hoe

verdwenen was,

in

Israël

soms

schier alle prediking des

.

.

Woords

en alle sacrament ontheiligd werd, zonder dat

zelfs

de afgoderij die insloop, het wezen der kerk nog ophief 5). Wel weken de profeten en hun getrouwen soms tijdelijk uit, maar het wezen der 1)

kerk

bleef

TURRETIN,

Inst.

ook onder deze stormen van ongerechtigheid voortTheol. Elenchth.

Calvin. Inst. relig. Chr. C. IV. 3) Ibidem. 4) Ibidem. L. IV, C. 2, § 7, 8. 2)

i

S

10.

T. III,

p.

98.

5) Ib. $ 8, 9.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 200

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's