Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 107

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 107

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN DE VOLHARDING

HOOFÜST. V.

Pelagianen veroordeeld, uit den Apostel

maar

loopt,

scheidt

ti?

en

wat

Het

God

die

in

is

2

(Fil.

Zoo

:

ontfermenden Gods (Rom. 6

des

dan

het

is

Kor.

naar

beide het willen en het werken^

luerJct

niet

zoo ook:

16);

:

hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen (1

u

89

DEE. HEILIGEN.

desgenen die

Wat onder4

.-

en.

1)}

zijn ivelbehagen

13).

:

HET VIJFDE HOOFDSTUK |ert; tJan

lier

God naar

Die

I.

dezelven verlost Hij

voornemen

zijn

Heeren Jezus

onzes

gemeenschap

de

tot

door den

roept, en

Christus,

Itï letUgcti.

uoljjftrbitig

lie

Zoons,

slavernij der zonde,

van de heerschappij en

veel

zijns

H. Geest wederbaart,

doch

Hij verlost hen in dit leven niet ganschelijk van het vleesch en het lichaam

der zonde. Hieruit

II.

de dagelijksche zonden der zv^^akheid, en aan de

spruiten

allerbeste w^erken der heiligen kleven

oorzaak

geeft

om

zich voor

den gekruisten Christus

te

God

te

ook gebreken. Hetwelk hun gestadig verootmoedigen, hunne toevlucht

tot

nemen, het vleesch hoe langer hoe meer door

den Geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te dooden, en naar het perk der volmaaktheid te zuchten, totdat zij, van dit lichaam des doods ontbonden zijnde, met het

in

eigene

die

genade

niet

kunnen

overgelaten

krachten

genade,

de

in de

Hemelen

zullen regeeren.

de aanvechtingen der wereld en des Satans, zouden de bekeer-

vanwege den

Lam Gods

Uit oorzaak van deze overblijfselen der inwonende zonde, en ook

III.

volstandig

zoo

blijven

Maar God

werden.

is

zij

aan hunne

getrouw, die hen in

hun eenmaal gegeven, barmhartiglij k bevestigt en ten einde

toe krachtiglijk bewaart.

En

IV.

alhoewel die macht Gods, waardoor Hij de ware geloovigen in

de genade bevestigt en bewaart,

kunnen

zoude niet

dere

altijd

daden

overwonnen

alzoo van

door

God

hunne

meerder

worden,

is

dan dat

geleid en bewogen, dat

eigene

zij

van het vleesch

zoo worden nochtans de bekeerden

schuld

van

in

zij

sommige

bijzon-

de leiding der genade niet

zouden kunnen afwijken, en van de begeerlijkheden des vleesches verleid

worden en dat

zij

kunnen

die volgen.

Daarom moeten

niet in verzoeking geleid zij

zij

gestadiglijk

worden, hetwelk zoo

niet alleen van het vleesch, de wereld en

waken en bidden, zij

niet doen, zoo

den Satan

tot

zware

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 107

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's