Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 108

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 108

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

LEERREGELS.

90

en ook gruwelijke zonden weggerukt worden, maar worden ook inderdaad,

Gods rechtvaardige

door

de droevige vallen

lijk

toelating,

de Schriftuur beschreven

zonden

vertoornen

doods, bedroeven deu H. Geest,

des

in

bewijzen.

zijn,

Met zoodanige grove

V.

in schuld

dezelve somwijlen weggerukt; ge-

tot

van David, Petrus en andere heiligen, die ons

God

zij

vervallen

zeer,

verbreken voor eenen

tijd

de oefeninge des geloofs, verwonden zwaarlijk hun geweten, en verliezen

eenen

voor

somwijlen

gevoel der genade, totdat hun, wanneer

het

tijd

door ernstige boetvaardigheid op den

zij

weg wederkeeren,

het

vaderlijk

aanschijn Godes opnieuw verschijnt.

Want

VI.

droevige

in

zelfs

God, die

voornemen

anderlijk

dat

vervallen,

rijk is in

der

vallen,

van

zij

rechtvaardigmaking

den H. Geest van de zijnen,

ook

weg, noch laat hen zoo ver niet

geheel

niet

genade der aanneming en van den staat der

de

dat

of

uitvallen,

Hem

H. Geest, en, van

barmhartigheid, neemt, naar het onver-

verkiezing,

zij

zondigen ter dood of tegen den

geheel verlaten zijnde, zich zelven in het eeuwige

verderf storten.

Want,

VII.

eerstelijk,

door

krachtig

Woord

zijn

wedergeboren

zij

Ten

worde.

uitgeworpen

noch

zulke vallen bewaart Hij nog in hen dit zijn

in

waaruit

onverderfelijk zaad,

zijn,

opdat het niet verga,

vernieuwt

anderen,

bedreven zonden van harte en naar God bedroefd

de

hen

Hij

zeker en

en zijnen Geest tot bekeering, opdat zijn,

zij

over

vergevinge in

des Middelaars door het geloof met een verbroken hart begee-

het bloed

ren en verkrijgen, de genade Gods, die nu met hen verzoend

is,

wederom

gevoelen, zijne ontferming en trouw aanbidden, en voortaan hunne zaligheid

met vreezen en beven des Alzoo bekomen

VIII. ten,

maar

van

het

en

doch dat

de

roeping

bidding

kunnen

zoude

dewijl

en

niet.

door hunne verdiensten of krach-

tot

zij

noch ganschelijk

den einde toe in den

Hetwelk, zooveel hen aangaat,

geschieden,

aanzien

ten

Gods, dat

genade uitvallen, noch

de

val blijven of verloren gaan.

zoude;

naarstiger werken.

dit,

de genadige barmhartigheid

uit

geloof

lichtelijk

te

dan

zij

niet

alleen

maar ook ongetwijfeld geschieden

van God, kan het ganschelijk niet geschieden, veranderd, noch zijne belofte gebroken, noch

noch

zijn

raad

van

zijn

voornemen wederroepen, noch de verdienste, voor-

bewaringe

Christi krachteloos

gemaakt, noch de verzegeling

des H. Geestes, verijdeld of vernietigd kan worden,

XIV.

Van

deze bewaringe der uitverkorenen

volharding der ware geloovigen

verzekerd

zijn,

en

zij

zijn

liet

in

tot

de zaligheid en van de

het geloof kunnen zelfs de geloovigen

ook naar mate des geloofs, waarmede

zij

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 108

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's