Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 77

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 77

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE STELSELS VAN KERKREGEERING. karakter

als

namen de

^t

van uitverkorenen, en dientengevolge met

vergadering

rechtssfeer in de kerk van Christus terug te laten treden

achter de convenientie der geloovigen. zelf, kan een tijdlang goed loopen, de geloovigen onder het kruis der vervolging in hoogen toon wordt gehouden, maar moet noodwendig geheel buiten het kerkelijk erf voeren, zoodra dit geestelijk leven verslapt en inzinkt; en gelijk dan ook een deel der kwakers zoo in Engeland

Zulk een

het spreekt van

stelsel,

zoolang het geestelijk leven

als in

Amerika, nu reeds

in

feitelijk

in

openbaar modernisme verliep, zoo in den loop der 1 8e eeuw

ontaardde ook het stelsel der IndepenJenten reeds

ongemerkt

dusgenaamd Col legia al systeem, dat intusschen

in het

van Engelschen, maar van Duitschen oorsprong is. Dit Collegiaal systeem is niets anders dan de toepassing op de kerk van Christus van de denkbeelden der Fransche revolutie. De leer der volkssouvereiniteit als bron van alle gezag ook in de kerk van Chrisniet

tus,

ziedaar

beduidt

:

het

hoofdkenmerk van het Collegiaal

Vereen

gingen die

in het

i

g

n

i

is

stelsel.

De naam

ontleend aan de wet op de vereeni-

Rome bestond, en krachtens welke wet Collegia licita, d. als geoorloofde

heidensche

de kerken een tijdlang

;

als

i.

Het souverein gezag van Christus wordt van geloovigen is geen sprake meer het Woord

vereenigingen, erkend hier dus losgelaten

g en

zijn.

;

houdt op autoriteit te hebben; en hetgeen alleen autoriteit heeft en over kan dragen, is eenvoudig het enkele lid met de andere leden, beslissende naar het stelsel van de helft plus één. Is die helft plus één voor Jezus, welnu dan behoudt de kerk haar Christelijk karakter maar ook valt het anders uit, dan is diezelfde kerk allicht morgen 't zij Joodsch of Mahomedaansch. Terwijl dus bij de indepen;

denten de leden ten minste nog „geloovigen" waren,

zijn hier ten slotte

eenvoudige leden zonder onderscheidend karakter omgezet, en is daarmee het specifiek Christelijk karakter geheel prijsgegeven. Dit Collegiale systeem, naar welks model ook de Hervormde kerken thans voor een goed deel georganiseerd zijn, is puur revolutionair en laat evenals de Fransche revolutie allerlei vorm van regiment toe. Met het Collegiaal systeem als basis kan ik een Roomsche kerk formeeren, door de fictie dat de leden hun gezag op den paus hebben overgedragen. Maar ook kan ik het Caesaropapisme der Luthersche en van onze Hervormde kerk er meê bepleiten, want waarom zouden de leden niet kunnen geacht worden rebus ipsis et factis hun recht overgedragen te hebben op den koning. Raakt kniebuigen voor den koning weer in gebruik en wenscht de leei aarsstand weer het clericalisme in te voeren, welnu, wat zou

ook de geloovigen

in

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 77

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's