Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 103

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 103

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

HOOFDST,

Til

EN

IV.

VAN DE VERDORVENHEID EN DE BEKEERINGE.

want het binnenste des harten nog niet geroepen

zijn,

is

En wat aangaat anderen, die men God bidden, die de dingen

onbekend.

voor zulken moet

die niet zijn, roept alsof

85

waren, en moeten ons geenszins tegen dezen

zij

verhoovaardigen, alsof wij onszelven uitgescheiden hadden.

XVI.

Doch

mensche

gelijk

te zijn,

de menseh door den val niet heeft opgehouden een

begaafd met verstand en wil, en gelijk de zonde, die het

gansche menschelijke geslacht heeft doordrongen, de nature des menschen

weggenomen, maar verdorven en

niet heeft

geestelijker wijze gedood

werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte

in

alzoo

:

de menschen niet

als in stokken en blokken, noch vernietigt den wil en zijne eigenschappen noch dwingt hen met geweld tegen hunnen dank, maar maakt hen geestelijk

levendig,

heelt,

alzoo dat

waar de wederspannigheid en tegenstand des vleesches

verbetert en buigt

hen

tegelijk liefelijk en krachtiglijk te

voren

ten eenemale de overhand had, daar begint nu eene gewillige en oprechte

gehoorzaamheid des geestes de overhand en

geestelijke

ten

ware dat

die wonderbaarlijke

met ons handelde, uit

den val

XVII.

en dat

waarin de waarachtige

hij

alles

En

de mensche zoude ganschelijk geene hope hebben van

nog stond,

leven

is.

goeds in dezer voege

zijnen vrijen wil,

waardoor

hij

zich-

in het verderf heeft gestort.

Gelijk ook die almachtige werkinge Gods, waardoor Hij

natuurlijk

het

Werkmeester

kunnen opstaan door

te

zelven toen

te krijgen,

wederoprichting en vrijheid van onzen wil gelegen

voortbrengt

en onderhoudt, niet

uitsluit,

maar

dit ons

vereischt

gebruik der middelen, door welke God naar zijne oneindige wijsheid

goedheid

de

deze zijne kracht heeft willen uitstrekken, alzoo

voorgemelde

wederbaart,

geenszins

hetwelk de wijze God

bovennatuurlijke uitsluit

tot

zielen verordineerd heeft.

noch

Hem

ter eere,

Gods,

is

het ook

waardoor Hij ons

omstoot het gebruik des Evangelies,

een zaad der wedergeboorte en eene spijze der

Daarom

dan, gelijk de Apostelen en de Leeraars,

die hen zijn gevolgd, van deze genade

onderricht.

werking

en

tot

Gods het volk godzaliglijk hebben

nederdrukking van allen hoogmoed

des

menschen, en ondertusschen nochtans niet hebben nagelaten, hen door heilige

vermaningen des Evangelies

te

houden onder de oefeninge des Woords, der

Sacramenten en kerkelijke tucht: alzoo moet het ook nu verre van daar zijn,

zich die

dat diegenen, die anderen in de gemeente leeren of die geleerd worden,

zouden

God naar

blijven

dat

;

wij

vermeten

God

te

verzoeken door het scheiden dier dingen,

welbehagen heeft gewild dat

te zamen gevoegd zouden want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld, en hoe zijn

ons ambt vaardiger doen, hoe dat ook de weldaad Gods, die in

ons werkt, zich heerlijker vertoont, en zijn werk gaat dan allei-best voort.

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's

De Drie Formulieren van Eenigheid - pagina 103

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 136 Pagina's