Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 100

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 100

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN DE OEFENING DER KERKELIJKE TUCHT.

74

maakt, verkrijgt het kind eerst dan recht op het Woord als het h o o re n, en eerst dan recht op het H. Avondmaal als het b e 1 ij d e n kan Wie geen lid der kerk is, of ook van elders komt uit kerken, die

erkend

niet

zijn

mag men

,

niet tot

de Sacramenten toelaten gelijk al wie door dwaling ,

evenzoo van de Sacramenten moet uitgesloten, of boosheid onder tucht geraakt.

Maar evenzeer

is

omgekeerd elk kerklid tot het gebruik van het Een ieder is verplicht zijn kind te laten doopen,

Sacrament verplicht. en evenzoo staat een ieder geloovige onder de verplichting, om zoo dikwijls het H. Avondmaal wordt uitgereikt, zich bij die uitreiking te laten vinden. Niet alsof aan het Sacrament zijn zaligheid hing. Geen goed Christen die dit niet beter weet. Maar ook geen goed Christen, die, overmits God vrijmachtig is, hem ook zonder Sacrament zalig te maken, aan den Heere God zijn ontferming met verachting van zijn heilig Sacrament vergeldt.

§

Van

30.

De

de oefening der kerkelijke tucht.

gehouden en de Tot dit tweeërlei doel strekt de oefening der Christelijke tucht, die aan het ambtelijk gezag gebonden is. Deze tucht wordt daarom geoefend i". door elk en een ieder geloovige in den weg van vermaan, zoo hij den broeder ziet afdolen; 2^. door elk en een ieder geloovige in de lagere trappen, bij persoonlijke beleediging; y. door alle geloovigen saam bij het bannen of weder opnemen van wie zich misdroeg, door in te stemmen met genademiddelen

der

toediening

Gods met

gemeente

moet

heilig

geestelijke politie geregeerd.

de beslissing van den kcrkeraad, of zich tegen die beslissing te verzetten, en voorts 4**. en ten principaalste door den kerkeraad over de gemeenteleden en door de classes over dolende kerken. Deze tucht is niet een broedelijk vermaan der liefde, maar een zedelijk strafrecht dat met gezag namens Koning Jezus wordt uitgeoefend. Dit strafrecht richt niet den staat des harten noch de be-

De intimis non iudicat ecclesia

doeling.

evenmin

i

n q u

i

s

i

t

o

r

a a

i

die binnenshuis geschiedt.

overtreding,

begaan,

en

dat

zonder

Woords en i)

De

d.

i.

die

bekend wierd. aanzien

1

en

Maar

Het

is

zoekt dus niet de overtreding op, is uitsluitend gericht op publieke

ze

begaan is, Deze tucht gaat over

óf publiek

des

i).

persoons,

zoowel

óf,

in het

verborgene

belijdenis en wandel,

over

Dienaren

overheidspersonen, als over den vergeten burger.

kerk onthoudt zich van oordeel over de verborgene dingen.

des

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's

Tractaat van de reformatie der Kerken - pagina 100

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1883

Abraham Kuyper Collection | 240 Pagina's