Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 21

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 21

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

ZICHTBAAR EN ONZICHTBAAR.

§

Waarom

de ééne zelfde kerk op aarde tegelijk onzichtbaar en zichtbaar zij.

4.

Christi op aarde is tegelijk zichtbaar en onzichtééne en dezelfde wijze als elk mensch deels een waarneembaar, deels een niet waarneembaar wezen is, zonder daarom twee wezens te zijn, zoo heft ook bij de kerke Christi deze onder-

Deze kerke

baa

Op

r.

scheidinsf tusschen het

w ezen

van het

kerk, zich

die naar haar

aan

alleen

zichtbare

en

niet

der kerk allerminst op. Het het

verborgen wezen

oog

geestelijk

te

is

zichtbare de eenheid

eene en dezelfde

in het geestelijke schuilt,

om

openbaren, maar die tegelijk

naar haar uitwendige gedaante in het zichtbare te voorschijn treedt, openbaar te zijn voor de natuurlijke waarneming, zoo van de ge-

om

loovigen

als

van de wereld.

Naar heur

geestelijke, onzichtbare zijde

den hemel

de kerk één op heel de

is

aarde, en heel die kerk op aarde weer één

met de kerk

die reeds in

En

evenzoo is de onzichtbare kerk tegelijk heilig, niet alleen wijl ze een kunstig gewrocht Gods is, geheel hangende aan zijn goddelijke invloeden en werkingen, maar ook omdat de geestelijke verontreiniging zoowel als de inwonende zonde der geloovigen, niet tot haar behoort, maar tegen haar strijd voert. .Naar haar waarneembare zijde daarentegen treedt de kerk niet dan s t u k s g e w ij z e in het licht en is dus altoos p 1 a a t s e 1 ij k, d. i.: in het onbepaalde gedeeld, en de volkskerken ontstaan eerst doordien tusschen deze plaatselijke kerken zulk een onderling verband wordt gelegd, als de aard der kerk en de nationale verhoudingen met noodwendigheid eischen. Nog grootere verbindingen der kerken kunnen nooit anders dan tijdelijk of uitermate los en rekbaar zijn. En zoomin als deze kerken (als zichtbare openbaringen van de onzichtbare kerk) één zijn, zoomin zijn ze heilig; want ze deelen de onvolmaaktheid van alle aardsche leven en worden ontreinigd door de macht der zonde, die tegelijk van binnen en van buiten, den welstand der kerk voortdurend ondermijnt.

Het haar

is

is.

alzoo van de kerke Christi

zichtbare

verschijning,

op aarde,

en wel nader

in

dat de gebiedende plicht tot refor-

matie geldt, zoo dikwijls deformatie aanwezig

blijkt.

Welbezien is deze plicht tot reformatie dan ook een altoosdurende, overmits de kerk in strengeren zin altoos gedeformeerd is nooit in zuiveren, gaven vorm is gezien en steeds onheilige elementen in zich ;

;

draagt.

Toch

zin bedoeld.

is

Er

reformatie in dit traktaat niet in dien is

volstrekten

een afwijking van het geestelijk wezen der kerk,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's