Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 30

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 30

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE AMBTENAREN VAN DEN KONING.

l6

kerk o p aar de; jjresent jn den m eest e igenlijken zin des wooxds; hij niet zelf present is, daar moge een getabberd mensch staan te redeneeren, maar daar is geen bediening des Woords; daar moge water gesprenkeld en brood gebroken worden, maar daar is geen sacrament daar moge met gesloten oogen gepreveld en luidkeels gezongen worden, maar daar is zoomin gebed als lofzang; en eindelijk evenzoo daar mogen kerkelijke heeren op groene kussens zetelen, maar daar is geen kerkeraad noch concilie noch synode machthebbende in zijn naam. Alleen de presentie van Christus in zijn kerk maakt de heilige dingen reëel. Zonder die presentie van den Christus zijn het ledige vormen; in zijn

en waar

;

van

ijdele schijnvertooning

Deze

alle

wezen en welwezen ontbloot. is ,,niet met uitwendig gelaat, maar in de instellingen of plechtigheden, maar

presentie \^an den Christus u;''

dus rust ze niet

uitsluitend in

de personen.

binnenin

Dit versta

men

alsof de presentie van den Christus alleen in de

intusschen niet zoo,

toegebrachte

per-

sonen openbaar werd. Vele toch zijn de uitverkorenen die vooralsnog niet zijn toegebracht, en toch ook in dezenis de presentie des Heeren; ja zelfs in het kaf dat met het koren nog vermengd is, blaast de adem zijner lippen; ter

zij

ook met een reuke des doods ten doode

het

opstanding maar ten

val;

of sterker nog, wat

nimmer mag

,

niet

uit het

om, met overspringing van soms twee of drie geslachten, uit den nu schijnbaar verloren starn zijn uitverkoren loten weer toch uitschieten. te doen Deze presentie van Christus in zijn kerk, hoewel aldoor in de personen en niet in de instellingen klevende, is nochthans wel terdege aan die instellingen gebonden. Eerst onder en door die instellingen komt het gemeenschapsbesef der kerk tot bewustzijn en wordt door de daad van gehoorzaamheid aan den koning dat heerlijke bewustzijn tot klaarder helderheid verhoogd. Vandaar onder de reëele bediening van Woord en Sacrament een gewaarwording van anders ongekende tegenwoordigheid des Heeren, een weten dat hij, de Heere, in liet

oog

verloren,

midden was

,

een verrukl>end besef dan slechts en slechts voor zoo-

verre genoten, als het de presentie van Christus zelf

is,

die

door den

dienaar spreekt, die zelf doopt, zelf brood en wijn uitdeelt, ons voorbidt,

opdat

wij

liem na i^ouden bidden, ons geeft opdat wij aalmoes

zouden geven, en

zijn

loflied

voor den Vader zingt

in

eigen stem. „Ik, sprak de Messias, ik zelf boodschap

den toon onzer

uwe

heid in een groote gemeente; zie mijne lippen bedwing ik gij

weet het"!

(Ps.

Heere,

een groote 26). ,,Het welbehagen des Heeren zal door mijn

40

:

10).

gemeente" (Ps. 22 hand gelukkiglijk voortgaan" :

gerechtig-

niet;

„Van (Jes.

u zal

53

:

mijn lof

10).

zijn

in

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 30

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's