Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 65

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 65

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE STELSELS VAN KERKREGEEKING. karakter

van uitverkorenen, en dientengevolge met

vergadering

als

namen de

51

rechtssfeer in de kerk van Christus terug te laten treden

achter de convenientie der geloovigen.

Zulk een volging

in

zelf, kan een tijdlang goed loopen, de geloovigen onder het kruis der ver-

het spreekt van

stelsel,

zoolang het geestelijk leven

in

hoogen toon wordt gehouden, maar moet noodwendig ge-

heel buiten het kerkelijk erf voeren, zoodra dit geestelijk leven verslapt

en inzinkt; en gelijk dan ook een deel der kwakers zoo in Engeland als in

Amerika, nu reeds

ontaardde ook het

ongemerkt niet

aal

in het

stelsel

feitelijk

openbaar modernisme verliep, zoo in den loop der iS^-'eeuw

in

der Independenten reeds

dusgenaamd Collegiaal systeem, dat intusschen

van Engelschen, maar van Duitschen oorsprong is. Di t Colleg isysteem is niets anders dan de toepassing op de kerk van

Christus

van de

denkbeelden

der

tus,

ziedaar

beduidt:

het

gingen die

in

ook

in

hoofdkenmerk van het Collegiaal

Vereen iging

De leer der de kerk van Chris-

Fransclic revolutie.

voJkssouvereiniteit als bron van alle gezag

stelsel.

De naam

ontleend aan de wet op de vercenihet heidensche Rome bestond, en krachtens welke wet

de kerken een tijdlang vereenigingen, erkend hier dus losgelaten

;

als

en

is

Collegia

licita,

d.

i.

als

geoorloofde

Het souverein gezag van Christus wordt van geloovigen is geen sprake meer het Woord zijn.

;

houdt op autoriteit te hebben; en hetgeen alleen autoriteit heeft en over kan dragen, is eenvoudig het enkele lid met de andere leden, beslissende naar het stelsel van de helft plus één. Js die helft plus één voor Jezus, welnu dan behoudt de kerk haar Christdijk karakter; maar ook valt het anders uit, dan is diezelfde kerk allicht morgen ^tzji^ Jood sch of IVIahomedaansch. Terwijl dus bij de independenten de leden ten minste nog „geloovigen" waren, zijn hier ten slotte ook de geloovigen in eenvoudige leden zonder onderscheidend karakter

omgezet, en

heel prijsgegeven.

is

Dit

daarmee het

specifiek Christelijk karakter ge-

Collegiale

systeem, naar welks model ook Hervormde kerken thans voor een goed deel georganiseerd zijn, is puu r revolutionair en laat evenals de Fransche revolutie allerlei vorm van regiment toe. Met het Collegiaal systeem als basis kan ik een Roomsche kerk formeeren, door de fictie dat de leden hun gezag op den paus hebben overgedragen. Maar ook kan ik het Caesaropapisme der Luthersche en van onze Hervormde kerk er meè bepleiten, want waarom zouden de leden niet kunnen geacht worden rebus ipsis et factis hun recht overgedragen te hebben op den

de

koning. Raakt kniebuigen voor den koning weer in gebruik en wenscht de leeraarsstand weer het clericalisme in te voeren, welnu, wat zou

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 65

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's