Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 117

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 117

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

VAN DE ÜEFORMAÏIE

En alzoo

zoo

overmits het

kan

ook

kerk geheel

§

42.

dit clericalisme

gezag dit

uit

Van

des

IN

DE BELIJDENIS.

nu de leden

Woords van twee

clericalisme

tot muiterij prikkelt,

in

en

zijden tegelijk ondermijnt,

zeer terdege oorzaak

haar voegen raakt en

IO3

toestand

worden dat de

komt van

deformatie.

de deformatie in de belijdenis.

De leden en dienaren belijden, maar hetgeen ze belijden is d e belijdenis der kerk. Gedeformeerd wordt dus een kerk ook in de derde plaats, bijaldien

vromen

ze,

ook

bij

redelijken wandel van haar leden en

onder haar dienaren, nochtans toelaat, dat de zenuw harer publieke belijdenis worde doorgesneden. Ook dit ziekteproces doorloopt meer dan één stadium, neemt meer dan éénen vorm aan. Die zenuw der belijdenis toch wordt allereerst doorgesneden, indien veel

zin

een kerk in valschen zin confessioneel wordt, d. w. z. indien ze haar beginsel put uit haar formulieren in stee van uit den Woorde Gods. Gods Woord alleen heeft gezag over de conscientie. Bindt derhalve een kerk de conscientie rechtstreeks aan de formulieren,

als

poogt ze op haar Synodale vergaderingen uit die formulieren in stee van uit den Woorde Gods te bewijzen; laat ze geen gravamina, op grond van Gods Woord ingebracht, toe; en verliest ze den plicht uit het oog, die op haar rust, om ten allen tijde het rechterlijk gezag van het Woord, zoo -over haar organisatie als over hare formulieren te doen gaan; dan ontstaat het ongezonde confessionalisme, waartegen de Heilige Geest in de gemeente protesteert. Geheel anders is de ziektevorm die ontstaat, waar de belijdenis wel als leuze geëerd, maar niet in rechten erkend wordt. Dit is de zonde van het kerkelijk duali sm e; een verstoren van den samenhang, die, zal het welzijn, tusschen het lichaam en de ziel der kerk werken moet. Men acht dan dat de Formulieren wel goeden dienst doen als herkenningsteeken tegenover den buitenstander, maar houdt ze buiten het rechterlijk geding. Ook dit vervalscht. Immers het doet tegenover den buitenstander den schijn aannemen, dat men w e 1 beleed, wat men in de binnenkamer toch bekent niet te belijden althans niet zóó te belijden, dat men het gelden laat, ook op dat hoogste terrein, 'twelk onder de souvereiniteit staat van het recht. En dit nu leidt ons vanzelf tot de belijdeniskrankheid in haar meest a c u t e n vorm, bekend onder den naam van n e t-h a n d h a v n g of 1 e e r v r ij h e d. Op tweeërlei wijze werkt dit kwaad, t. w. èn in de inwendige organisatie der kerk, èn in haar verband met andere kerken. Inwendiff toont zich dit kwaad

hadden deze waardigheid

zichzelve;

in

;

i

i

i

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 117

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's