Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 35

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 35

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

HET AMBT ONDER HET NIEUW VERBOND. verstande, dat in de eerste plaats op den kansel, en voorts

(Hen

Woord Gods worde

Op

bij

de kudde door hare n herder met

elke ambtelijke verrichting^,

het

21

g

ewe id.

tweeërlei, dat hieruit voortvloeit, dient de aandacht gevestigd.

En

wel ten eerste op het onloochenbare feit, dat de vier ambten van „herder, ouderling, diaken en leeraar" als vier stengels op één wortel bloeien, en dus nooit als vier stekken mogen worden beschouwd, die los naast

Het ambt van is daarom tevens regeerambt; kerk terwijl de regeerin Jezus' buiten dienst des Woords verre van den te zijn gesloten, ouderlingen, wel dienst des Woords hebben te waken. van den x'eeleer voor de zuiverheid elkander, elk in eigen aarde, op eigen wortel stoelen.

herder

I^n gelijk het diaconaat

overvloedig moet

zijn

in vertroosting

met het

verreweg de meeste kerken mede in den ambtelijken zoo staat ook het diaconaat midden in den dienst des Woords en behoort tevens vervlochten te zijn in het regeeringsor-

Woord, en

dies in

raad der kerke

zit,

gftnisme der kerken. Terwijl eindelijk, hoezeer het diaconaat

zonder het ambt

meer

bij-

voor de betooning van een Christendom, dat niet in woorden bestaat, maar in kracht, desniettemin toch geen der drie overige ambten buiten den dienst der ontfermingen staat, en elk ambt verbeurd is

zijn, dat geen licht liet schijnen voor de menschen. _Pe andere opmerking is, dat bij deze splitsing der ambten in de zichtbare kerk op aarde zich slech t s herhaal t wat in het eigen Messiasambt_ van den Christus gezien werd. Gelijk toch dat ambt van Messias één in oorsprong, aard en strekking is, en zich niettemin in het drievoudig ambt van p rofeje t, prieste r en konijag deelt, zoo ook is het ambt der zichtbare kerk op aarde wel één in stam en wortel, maar gesplitst in zijn werking. Door het herder- en leerambt spreekt meer bijzonder onze hoogste Profeet en Leeraar door het presbyteriaat regeert in engeren zin onze eeuwige Koning; en door het diaconaat worden op eigenaardige wijze de ontferniingen openbaar van onzen eeuwigen Hoogei)riester, den \^^^^^ „ Christus Consolato r." Maar evenals nu met gelijk recht kan beweerd /-^'=-^' dat de dienst des Woords én profetisch getuigt, én priesterlijk bidt, èn koninklijk heerscht.en evenzoo de beide andere diensten beurtelings aan elk der drie ambten van den Christus deel hebben, zoo liggen ook op aarde in de zich tba re kerk deze drie stengels dooreenge vlochten, en gaat de juiste kennis van elk ambt op zichzelf te loor, indien men de worteleenheid van al deze ambten saam uit het oog verliest. Kn onze slotsom kan derhalve geen andere zijn, dan dat het kerkelijk ambt op aarde niets meer noch minder is dan instrument van het Mes-

zou

;

die een naam heeft ontvangen boven allen naam, op de eeuwen door, in het midden van 's Vaders uitverkorenen,

siasambt, teneinde

aarde

al

hij,

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's