Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 61

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 61

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

DE STELSELS VAN KERKREGEERING.

47

ten deele op Zwingli's voetspoor, dat er in de kerk van Christus

geen

op

gezag is dat het gezag door de overheid uitgeoefend, gelijk over heel den staat en heel de maatschappij, zoo ook over de kerk ging, maar zonder als zoodanig een speciaal kerkelijk karakter te dragen, en dat de predikanten dientengevolge aarde

eigenlijk

;

anderen last hadden dan om te vermanen en aan te raden, maar zonder gebruik van de sleutelen des hemclrijks. Van daar het verzet van de Remonstranten tegen een generale en hun pleidooi voor een territoriale of provinciale synode. Vandaar hun verzet tegen

geen

de invoering van de tucht, waartoe ze de kerk niet gerechtigd achtten. En van daar eindelijk hun eisch, orti in de kerk diverse leeringen te dulden,

gezag

hetgeen verstoken

uit het bloot vermanend en van alle door hen aan de bediening des Woords

rechtstreeks

karakter,

toegekend, voortvloeit.

Men

ziet hieruit

tevens dat de kerkelijke ideeën van de dusgenaamde

irenis^cjien_en legitimisten in

wel in

De

in zijn

hoofdzaak het Luthersche

Remontrantsche schakeering.

De vorst

stelsel

volgen, en

des lands decreteerde

1816 de kerkorde. Voor heel het territoir moet de kerk één zijn. dominé'sstand moet den toon aangeven. Het leekenelement mag niet

meetellen.

Provinciale

besturen en

classicale besturen treden in

plaats der generaal-superintendenten en superintendenten.

de

De Algemeene

Synodale Commissie vormt het Luthersche Consistorie. Alle optreden der kerk moet bloot vermanend zijn. En eindelijk, allerlei schakeering van belijdenis moet geduld, opdat het gezag der kerk in zake de leer niet weer opwake. Yanzelf brengt ons dit door de wet der tegenstelling op het derde of G e r e f o r m e e r d e stelsel, gemeenlijk bekend onder den naam van het Presbyteriale of Synodale systema. Hoofdkenmerken van dit stelsel zijn: i». dat de inwendige eenheid der wereldkerk, die het Luthersche systema in tcrritoriën splitste, door de gereformeerden nogmaals gedeeld wordt, zoodat de plaatselijke kerk uitgangspunt voor alle kerkregeering wordt; a**. dat deze plaatselijke kerken confo ederatief verbonden worden in classis en synodale landskerken, en, zij het ook in zwakkere mate, tot wereldconcihën; 3*^. dat hier voor het eerst hst leekenelement krachtig te voorschijn treedt en door de aanstelling van ouderlingen en diakenen alle clericalisme den

kop indrukt; en recht

4". dat het kerkelijk gezag, zonder zich het minste over den Staat aan te matigen, zich volkomen zelfstandig

tegenover de landsoverheid poneert. Dit zijn de vier groote beginselen van ger eformeerd kerkrecht, die beslissen of men in deze zich op gereformeerde,

dan wel op Roomsche,

Luthersche of Congregatio-

Dit artikel werd u aangeboden door: Vrije Universiteit Amsterdam

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's

Tractaat van de reformatie der kerken - pagina 61

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1884

Abraham Kuyper Collection | 226 Pagina's